Om det fungerar ska varje avsnitt skrivas ut på en egen sida, du ska alltså få 3 sidor utskrivna. skriv ut»

Avsnitt 1

Det här är det första textavsnittet i en längre text. För att undvika att rubriken och tillhörande textavsnitt delas vid utskriften används CSS för att infoga en avsnittsbrytning efter detta stycke.

Avsnitt 2

Det här är det andra textavsnittet i en längre text. Även här har en sidbrytning angivits till märket <P> för att få en avsnittsbrytning efter detta stycke.

Avsnitt 3

Det här är det tredje textavsnittet i en längre text. Det är dessutom den sista texten och behöver ingen sidbrytning, viklket i så fall skulle ge ytterligare en tom sida. Ingen avsnittsbrytning efter detta stycke...