Den här boxen är 250 pixlar bred och har en kantlinje på 25 pixlar (border).
Avståndet mellan innehåll och områdets ytterkanter (padding) är 25 pixlar.
Den totala bredden på boxen är 350 pixlar.