Box med bakgrundsfärg och avstånd mellan område och innehåll (padding). Texten bryts vid områdets kanter. Du kan använda ID eller CLASS när du tillämpar CSS-mallen där skillnaden är att "id" kan användas en gång i varje dokument men "class" kan användas flera gånger och på olika element.