content-box

Den här boxen har storleken 500 pixlar
Kantlinjens (border) bredd är 5 pixlar
Padding, dvs avståndet mellan innehåll och områdets ytterkanter är 25 pixlar.
Den totala bredden på boxen är 500 pixlar

border-box

Den här boxen har storleken 500 pixlar
Kantlinjens (border) bredd är 5 pixlar
Padding, dvs avståndet mellan innehåll och områdets ytterkanter är 25 pixlar.
Den totala bredden på boxen är 500 pixlar