DIV ID, DIV CLASS och SPAN CLASS

Hela området med denna text är omsluten med containern:
<div id="inforuta">...</div>
som gör att informationsrutan har en kantlinje.

Delar av området är omluten med containern:
<div class="green">
som färgar denna del av texten grön men i övrigt ha den samma egenskaper som tidigare. Vissa ord i området är omslutna av:
<span class="red"> som gör att de orden får en röd färg och fet stil.