Drömvävaren förverkligar dina planer att bygga en egen webbplats på Internet! Med dina idéer och rätt verktyg kommer du långt i din Internetsatsning.

Planera
Innan du skapar din webbplats bör du ta ställning till vad syftet och målgruppen ska vara.

Skapa
Bygg webbplatsen och ge den innehåll och layout som gör att du får besökare och att de dessutom vill återkomma.

Publicera
Gör din webbplats tillgänglig online på Internet genom att publicera den till en webbserver tex med ett FTP-program.

Marknadsför
Gör din webbplats synlig och sökbar i söktjänster. Marknadsför adressen med länkutbyte, banners och annan exponering.

Underhåll
Uppdatera webbplatsen med aktuell information och se till att det finns anledning för dina besökare att återkomma.