Innehållssida ("mainFrame")

 

Detta exempel består av tre ramar;

en huvudmeny - en undermeny - en innehållsida

Den nya innehållssidan i huvudramen (detta) öppnas samtidigt med den nya undermenyn i menyramen ovan. Poängen med att använda "behaviors" (javascript) i detta fall är alltså att visa en ny undermeny samtidigt som innehållssidan byts ut.