En IFRAME (Inline Floating Frames) är en ram som är oberoende av webbläsarens fönster avseende storlek och placering. Ett vanligt frameset består ju av två eller flera ramar som storleksmässigt anges i pixlar, procent eller andel förhållande till fönsterstorleken. Läs mer om Frames/Ramar här ». En IFRAME placeras i ett dokument men visar liksom Frames/Ramar innehållet i ett annat källdokument. Den sida som ska visas i IFRAME är alltså en annan HTML-sida som du förberett och sparat tidigare.

IFRAME kan placeras överlappande och kan ha även ha en transparent bakgrund. OBS! Även om IFRAME är standard från och med HTML 4 (läs mer på www.w3c.org) så är stödet begränsat i andra webbläsare än Internet Explorer. Överlappande IFRAME använder attributet z-index vilket stöds av IE 4 när det gäller Lager (layers). Z-index för IFRAME stöds däremot bara av IE 5.5 och senare versioner. Om webbläsaren inte stöder IFRAME visas inget innehåll alls!