Färgade bläddringslister med CSS som anges i detta dokument.

En IFRAME (Inline Floating Frames) är en ram som är oberoende av webbläsarens fönster avseende storlek och placering. Ett vanligt frameset består ju av två eller flera ramar som storleksmässigt anges i pixlar, procent eller andel förhållande till fönsterstorleken. Läs mer om Frames/Ramar här ». En IFRAME placeras i ett dokument men visar liksom Frames/Ramar innehållet i ett annat källdokument. Den sida som ska visas i IFRAME är alltså en annan HTML-sida som du förberett och sparat tidigare.

IFRAME kan placeras överlappande och kan ha även ha en transparent bakgrund. OBS! Även om IFRAME är standard från och med HTML 4 (läs mer på www.w3c.org) så är stödet begränsat i andra webbläsare än Internet Explorer. Överlappande IFRAME använder attributet z-index vilket stöds av IE 4 när det gäller Lager (layers). Z-index för IFRAME stöds däremot bara av IE 5.5 och senare versioner. Om webbläsaren inte stöder IFRAME visas inget innehåll alls!