Det här är IFRAME nr 1 med namnet "iframe1"

Målet för länken är alltså:

<a href="sida.php" target="iframe1">länk</a>