En IFRAME (Inline Floating Frames) är ofta en enklare metod att placera ut en ram och ange att en HTML-sidas innehåll ska visas inuti ramen. IFRAME har däremot sämre stöd i äldre webbläsare än FRAMESET som har funnits länge och ju är en etablerad standard.

IFRAME har bäst stöd i Internet Explorer och om webbläsaren inte stöder IFRAME visas ofta inget innehåll alls. Enkelt men osäkert, valet är ditt...

En styrka med IFRAME är att positionen kan anges i absoluta koordinater precis som med Lager (Layers) och du kan även placera en IFRAME i ett Lager.