IFRAME i en tabell underlättar placeringen av ramen och ger en bra möjlighet till exakt placering.