<?php

// anger en variabel som kan lagra de eventuella felaktigheterna
$errors = array();
// kontrollera om ett Förnamn angivits
if (!$_POST["fnamn"])
$errors[] = "- FÖRNAMN";
// kontrollera om ett Efternamn angivits
if (!$_POST["enamn"])
$errors[] = "- EFTERNAMN";
// kontrollera om en E-postadress angivits
if (!$_POST["email"])
$errors[] = "- E-POSTADRESS";
// kontrollera om ett Meddelande angivits
if (!$_POST["message"])
$errors[] = "- inget MEDDELANDE har skrivits!";
// om felaktig information finns visas detta meddelande
if (count($errors)>0){
echo 
"<strong>Följande information måste anges innan du kan skicka formuläret:</strong><br />";
foreach(
$errors as $fel)
echo 
"$fel <br />";
echo 
"<br />Ange den information som saknas och skicka formuläret igen. Tack! <br />";
echo 
"<a href='javascript:history.go(-1)'>klicka här för att komma tillbaka till formuläret</a>";
}
else {
// formuläret är korrekt ifyllt och informationen bearbetas
$to "din_egen@e-postadress_här";
$from $_POST["email"];
$subject 'Kontakt från webbplatsen!';
$fnamn $_POST["fnamn"];
$enamn $_POST["enamn"];
$message $_POST["message"];

########################################################################
// HEADERS för innehållstyp och textkodning
$headers "Content-Type: text/plain; charset=utf-8 \r\n"
$headers .= "From:".$fnamn." ".$enamn." <".$from.">"."\r\n";
$headers .= "MIME-Version: 1.0 \r\n";
########################################################################
if (mail($to$subject$message$headers))
echo 
nl2br("<h2>Ditt meddelande har skickats!</h2>
<b>mottagare:</b> 
$to
<b>meddelande:</b>
$message
"
);
    
else
echo 
"Det gick inte att skicka ditt meddelande";
}
?>