<?php
session_start
();
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
<!--
body {
    margin: 50px 0 0 50px;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 16px;
}
h1 {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 30px;
    color: #336633;
    letter-spacing: 1px;
    font-weight: normal;
}
.formfield {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 16px;
    padding: 5px;
}
.textfield {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 16px;
    width: 500px; 
    height: 150px; 
    padding: 5px;
}
.skicka_knapp {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 16px;
    padding: 5px;
}
-->
</style>
<?php

// anger en variabel som kan lagra de eventuella felaktigheterna
$errors = array();
// kontrollera om ett Förnamn angivits
if (!$_POST["fnamn"])
$errors[] = "- FÖRNAMN";
// kontrollera om ett Efternamn angivits
if (!$_POST["enamn"])
$errors[] = "- EFTERNAMN";
// kontrollera om en korrekt E-postadress angivits
$emailcheck $_POST["email"];
if(!
preg_match("/^[a-z0-9\å\ä\ö._-]+@[a-z0-9\å\ä\ö.-]+\.[a-z]{2,6}$/i"$emailcheck))
$errors[] = "- din E-POSTADRESS saknas eller är felaktig";
// kontrollera om ett Meddelande angivits
if (!$_POST["message"])
$errors[] = "- inget MEDDELANDE har skrivits!";
//kontrollerar om en session är aktiv
if (!isset ($_SESSION["form_session"]))
$errors[] = "- din användning av vårt Formmail är inte tillåten!";
/*
//kontrollera om scriptet anropas från ditt formulär 
if (($_SERVER['HTTP_REFERER']!= "http://www.dinadress.se/kontaktform.php")  
&& ($_SERVER['HTTP_REFERER']!= "http://dinadress.se/kontaktform.php")) { 
$errors[] = "- din användning av vårt Formmail är inte tillåten!"; 
}
*/
// om felaktig information finns visas detta meddelande
if (count($errors)>0){
echo 
"<h1>Felmeddelande:</h1>
<strong>Följande information måste anges innan du kan skicka formuläret:</strong><br /><br>
"
;
foreach(
$errors as $fel)
echo 
"$fel <br />";
echo 
"<br />Ange den information som saknas och skicka formuläret igen. Tack! <br />";
echo 
"<a href='javascript:history.go(-1)'>klicka här för att komma tillbaka till formuläret</a>";
}
else {
// formuläret är korrekt ifyllt och informationen bearbetas
$to "din_egen@e-postadress_här";
$from $_POST["email"];
$subject 'Kontakt från webbplatsen!';
$fnamn $_POST["fnamn"];
$enamn $_POST["enamn"];
$message $_POST["message"];

########################################################################
// HEADERS för innehållstyp och textkodning
$headers "Content-Type: text/plain; charset=utf-8 \r\n"
$headers .= "From:".$fnamn." ".$enamn." <".$from.">"."\r\n";
$headers .= "MIME-Version: 1.0 \r\n";
########################################################################
if (mail($to$subject$message$headers))
echo 
nl2br("<h2>Ditt meddelande har skickats!</h2>
<b>mottagare:</b> 
$to
<b>meddelande:</b>
$message
"
);
    
else
echo 
"Det gick inte att skicka ditt meddelande";
}

//Stänger sessionen
session_unset();
session_destroy();
?>

</body>
</html>