PHP Login - för flera användare


 

Exemplet visar olika skyddade sidor beroende på vilken användare som loggat in. Prova inloggningen till de olika skyddade sidorna med användaruppgifterna nedan!

  1. användarnamn: test
    lösenord: test

  2. användarnamn: test2
    lösenord: test2

  3. användarnamn: test3
    lösenord: test3

Om du inte vill använda denna "redirect" så kan du ange samma sida för alla användare.