en IFRAME i en tabell underlättar placeringen av ramen och ger en bra möjlighet till exakt placering.

I det här exemplet fungerar IFRAME till höger som ett litet område med mycket innehåll...

  Antalet kolumner och rader i tabellen avgör layouten på din sida. I det här exemplet används en tabell med 1 rad och 3 kolumner där IFRAME är placerad i kolumn 2. Men du kan ju säkert det mesta om tabeller redan :-)