« tillbaka till Webdesignskolan

SSI (Server side include) är ett sätt att kommunicera med webbserverns programvara. Informationen som hämtas från webbservern kan tex vara aktuell tid, besöksräknare mm. Det går även att inkludera dokument och bilder som tex en meny som ska användas på flera sidor.

TIPS! Om din webbserver stöder PHP rekommenderar vi att du istället använder PHP och MySQL istället för SSI.
Läs mer om PHP här »

OBS! Om du använder SSI måste filtillägget ändras till .shtm eller .shtml (server parsed HTML). Det beror på att webbservern måste veta vilka sidor som skall analyseras (parsing). Vissa webbhotell tillåter inte att du använder SSI och du bör kolla med din leverantör innan du använder SSI. Hur resultatet ser ut beror också på vilken webbserverprogramvaran är och vilket land den är konfigurerad för. Vanliga programvaror är Microsoft Internet Information Server (IIS) och Apache.

 

Aktuell tid

Tidsangivelse som hämtas från webbservern. (OBS! att resultatet blir olika beroende på hur webbservern som anropas är konfigurerad och i vilket land/tidszon den är placerad):

Tid och datum är nu: <!--#echo var="DATE_GMT"--> Greenwich Mean time.

Ger resultatet:

Tid och datum är nu  Sunday, 16-Jun-2024 05:46:19 GMT Greenwich Mean time.

 

Tid och datum är nu:<!--#echo var="DATE_LOCAL"--> lokal tid.

Ger resultatet:

Tid och datum är nu: Sunday, 16-Jun-2024 07:46:19 CEST lokal tid.

 

Anpassa tidsformat

Du kan styra hur tids- och datumformaten ovan visas genom att använda tex formateringen:

<!--#config timefmt="%H:%M %y%m%d"-->

Ange alltid denna formatering före tidskommandot. OBS! Formateringen gäller alla tidskommandon nedåt och ändras bara om du anger en annan formatering längre ner. Om du blandar olika formateringar av tidsformat bör du ange variabler framför varje tidskommando:

Tid och datum är nu: <!--#config timefmt="%H:%M %y%m%d"-->
<!--#echo var="DATE_GMT"--> Greenwich Mean time.

Med variabler för formatering kan de två tidsangivelserna se ut så här :

Tid och datum är nu  05:46 240616 Greenwich Mean time.

Tid och datum är nu: 07:46 240616 lokal tid.

 

Formateringen av datum gör du enligt variablerna i tabellen nedan. Tecknen som avdelar siffrorna anger du med vanligt bindestreck, kolon eller punkt i variabeln.

Exemplet nedan använder bindestreck och helt årtal:

Datum och tid är nu: <!--#config timefmt="%Y-%m-%d %H:%M"-->
<!--#echo var="DATE_GMT"--> Greenwich Mean time.

Resultatet efter formateringen kan se ut så här:

Datum och tid är nu  2024-06-16 05:46 Greenwich Mean time.

Datum och tid är nu: 2024-06-16 07:46 lokal tid.

 

Om du vill dela upp datum och tid går det också bra:

Dagens datum: <!--#config timefmt="%Y-%m-%d"--><!--#echo var="DATE_LOCAL"-->
Klockan är: <!--#config timefmt="%H:%M"--><!--#echo var="DATE_LOCAL"-->

Dagens datum: 2024-06-16
Klockan är: 07:46

 

Här är fler variabler att anpassa tidsformaten med: OBS! Det är denna anpassning som styr alla datum-format i de kommande SSI-exemplen nedan!

%A Dagens namn med webbserverns förinställda språk
%a Dagens namn förkortat
%B Månadens namn med webbserverns förinställda språk
%b Månadens namn förkortat
%d Månadens datum
%m Månaden angiven med siffror 01-12
%U Veckonummer räknat från årets början
%W Veckonummer räknat från årets första måndag
%Y Årtal med århundrade
%y Årtal utan århundrade
%H Timmar med 24-timmars visning
%I Timmar med 12-timmars visning
%j Numret på årets dag, 0-366
%M Minut
%S Sekund
%p Anger AM eller PM om du valt 12-timmars visning
%Z Tidszon

 

OBS! Exemplen nedan är formaterade enligt variablerna ovan och du måste själv anpassa koden för dina egna behov.

Dokumentnamn

Filnamnet på ditt dokument kan visas:

Den här webbsidan heter: <!--#echo var="DOCUMENT_NAME"-->

Ger resultatet:

Den här webbsidan heter: ssi.shtml

Även sökvägen till en fil kan du ange:

Sökvägen till den här sidan: <!--#echo var="DOCUMENT_URI"-->

Ger resultatet:

Sökvägen till den här sidan: /html/ssi/ssi.shtml

 

 

Serverns programvara

Ger information om vilken webbserverprogramvara din webbplats använder.

Min webbserver: <!--#echo var="SERVER_SOFTWARE"-->

Ger resultatet:

Min webbserver: Apache/2.4.59 (FreeBSD) mpm-itk/2.4.7-04 PHP/8.1.28

 

 

Uppdaterad senast

Ger information om när du senast publicerade din webbsida till websern.

Den här sidan uppdaterades senast: <!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->

Ger resultatet:

Den här sidan uppdaterades senast: 170411

Formateringen av datum gör du enligt variablerna ovan. Tecknen som avdelar siffrorna anger du med vanligt bindestreck, kolon eller punkt i variabeln.

Exemplet nedan använder bindestreck och helt årtal:

Den här sidan uppdaterades senast: <!--#config timefmt="%Y-%m-%d"-->
<!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->

Den här sidan uppdaterades senast: 2017-04-11

 

 

Filstorlek och lagringsdatum

Användbart om du har filer som dina besökare laddar hem till sin egen dator då de får veta hur stor och aktuellt ett dokument är.

Information om denna sida som handlar om SSI:

Filstorlek: <!--#fsize virtual="mapp/dokument.txt" -->
Datum: <!--#flastmod virtual="mapp/dokument.txt"-->

Ger resultatet:

Information om denna sida som handlar om SSI:

Filstorlek: 14K
Datum: 170411

Formateringen av datum gör du enligt variablerna ovan. Tecknen som avdelar siffrorna anger du med vanligt bindestreck, kolon eller punkt i variabeln.

Exemplet nedan använder bindestreck och helt årtal:

Filstorlek: <!--#fsize virtual="mapp/dokument.txt" -->
Datum: <!--#config timefmt="%Y-%m-%d"-->
<!--#flastmod virtual="mapp/dokument.txt"-->

Ger resultatet:

Filstorlek: 14K
Datum: 2017-04-11

 

 

Inkludera en HTML-fil eller en bild

Du kan infoga ett dokument eller en bild med hjälp av SSI. Det är användbart när du vill ha information som skall vara lätt att byta ut som menyer eller bilder. Du behöver då bara ändra informationen i det infogade dokumentet så ändras det även i alla webbsidor du infogat dokumentet i också. Använd detta kommando om dokumentet du infogar ligger i samma mapp som din webbsida:

<!--#include file="dokument.php" -->

Använd detta kommando om dokumentet du infogar INTE ligger i samma mapp som din webbsida:

<!--#include virtual="/mappnamn/dokument.php" -->

OBS! om du infogar ett HTML-dokument måste du se till att det inte innehåller element och taggar som bara får förekomma en gång, tex <HTML> och <BODY>. Om det finns två BODY är dokumentet ogiltigt!
Kom också ihåg att döpa sidorna till .shtm eller .shtml

 

« tillbaka till Webdesignskolan