Startsidan

CSS-meny med PHP include

Menyn finns i en egen fil med namnet "meny.php".

Den är infogad på alla sidor med funktionen:

<?php include "meny.php"; ?>

Med funktionen INCLUDE kan du infoga innehållet från ett annat PHP-dokument och det är användbart för menyer, sidhuvud och sidfot och annan information som är återkommande på många sidor i din webbplats.