Exempel 1:
Datepicker i formulärfält

Klicka i textfältet nedan för att visa kalendern.

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När kalendern visas kan du använda snabbkommandon enligt nedan:

CTRL+Home - Nuvarande månad, öppnar Datepicker om den inte visas
PAGE Up - Föregående månad
PAGE Down - Nästa månad
CTRL+Page Up - Föregående år
CTRL+Page Down - Nästa år
CTRL+Pil vänster - Föregående dag
CTRL+Pil höger - Nästa dag
CTRL+Upp - Föregående vecka
CTRL+Ned - Nästa vecka
ENTER - Väljer markerat datum
CTRL+End - Stänger Datepicker och raderar valt datum
Escape - Stänger Datepicker