Sidhuvud med plats för logotype:

Kolumn 1:

Mobil eller responsiv webbplats?

En mobil webbplats är inte detsamma som en responsiv webbplats, men det gemensamma för båda är att de är anpassade för visning på små bildskärmar som smartphones etc.

Mobil webbplats

En mobil version av en webbplats innebär att du har en extra version av webbplatsen som används för visning på smartphones. Den mobila hemsidan skickar besökaren vidare till en mobil webbplats. Du kan även få frågan om du vill stanna på den mobila sidan eller besöka den vanliga webbpatsen.

En mobil version av webbplatsen använder en annan URL än den vanliga webbplatsen. Du kan se på adressen vilken version som används, tex "m.dromvavaren.se" istället för den vanliga adressen "dromvavaren.se".

Om du använder en mobil version måste du uppdatera sidornas innehåll i två olika webbplatser, till skillnad från en responsiv version som använder en och samma webbplats.

Responsiv webbplats

En responsiv webbplats innebär att en version av webbplatsen används, men att denna anpassas till olika enheter som tex smartphone, surfplatta och dator/pc/mac.

Fördelen med den responsiva versionen är att du inte behöver uppdatera sidinnehållet i två olika webbplatser som i den mobila versionen.

Om du vill anpassa din webbplats så att långra innehållsrika texter inte visas i smartphones, utan bara en kort sammanfattning, kan du göra detta i den responsiva versionen. Om du har en responsiv webbplats går det att dölja artikelinnehåll och bara visa den kortare inledningen eller sammanfattningen på smartphone om du föredrar det. Det behövs alltså inte någon mobil version för detta, du kan använda samma webbplats och visa eller dölja den information du vill.

Exempel på responsiv tabell:

Title Author Pages ISBN Description
National Geographic: The Photographs Leah Bendavid 336 pages 978142 This stunning volume was the gift book of the year when it first published, and the images that grace its pages remain iconic. From the famous Afghan girl whose haunting green eyes stare out from the book’s cover, and her poignant story that captured the world’s interest.
The Art Book Phaidon Press 515 pages 97807  An A to Z guide to 500 great painters and sculptors from medieval to modern times, it debunks art historical classifications by throwing together brilliant examples of all periods, schools, visions and techniques.
China: Portrait of a People Tom Carter 637 pages 97898 From the subtropical jungles of Yunnan to the frozen wastes of Heilongjiang; across the scalding deserts of Xinjiang and beneath Hong Kong's neon blur.

Kolumn 2:

En layout som anpassas efter den enhet som används för att visa webbplatsen kallas för mobil eller responsiv layout. De webbplatser som byggs idag måste vara anpassade för visning i olika enheter som dator, surfplatta och smartphone mm.

Du kan kolla hur din egen webbplats ser ut i olika enheter och olika storlekar på bildskärmar hos Responsinator.com »