Radiell övertoning med färgsteg (linear-gradient)

Box 1

#box1 {
background: radial-gradient(
circle
,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

Box 2

#box2 {
background: radial-gradient(
ellipse
,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

Box 3

#box3 {
background: radial-gradient(
circle closest-side
,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

Box 4

#box4 {
background: radial-gradient(
ellipse closest-side
,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

Box 5

#box5 {
background: radial-gradient(
circle farthest-side,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

Box 6

#box6 {
background: radial-gradient(
circle closest-side,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

Box 7

#box7 {
background: radial-gradient(
100px 100px,
circle closest-side,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

Box 8

#box8 {
background: radial-gradient(
100px 100px,
circle closest-corner,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

Box 9

#box9 {
background: radial-gradient(
100px 100px,
circle farthest-side,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

Box 10

#box10 {
background: radial-gradient(
100px 100px,
circle farthest-corner,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

CSS-kod:

#box1 {
width: 300px;
height: 350px;
float: left;
margin: 20px;
padding: 20px;
border: 15px solid #fff;
border-radius: 20px;
box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0,0,0, 0.4);

background: -webkit-radial-gradient(circle,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));

background: -ms-radial-gradient(circle,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));

background: -moz-radial-gradient(circle,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));

background: radial-gradient(circle,
rgba(255,0,0,1.00),
rgba(255,153,0,1.00),
rgba(255,255,0,1.00),
rgba(0,255,0,1.00),
rgba(255,255,255,1.00));
}

HTML-kod:

<div id="box1">
<p> Textinnehåll här.</p>
</div>