44 besökare, 1 medlem och 2 Studenter är online nu
Loopia

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS (Cascading Style Sheets) är stilmallar som tillåter både den som skapar dokument och den som läser dem att använda sin egen stilmall. I praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg, teckensnitt, justering av text och objekt mm. En CSS-mall kan styra tusentals dokument och det är då enkelt att ändra en layout genom att ändra formateringen i CSS-mallen. CSS har tagit HTML ett steg längre och möjliggjort formateringar och effekter som inte tidigare fanns i HTML standarden.

En av fördelarna med CSS är att flera mallar kan användas och de har då företräde inbördes så att en "huvudmall" med de övergripande formateringarna kan ersättas på en lägre nivå av en "lokal mall" som då gäller före huvudmallen. CSS är ett steg mot att separera innehåll och struktur i dokument. All formatering bör ske i externa mallar vilket gör att mängden kod i själva dokumentet minskar avsevärt och gör att sidorna laddas snabbare i webbläsaren. Då samma mall används för varje dokument behöver inte webbläsaren läsa in formateringsanvisningar på nytt varje gång en ny sida anropas.

TIPS! Ta in på ett webbhotell redan nu, kostar inte mer än från 300 kr/år. Läs mer i guiden Webbhotell - domännamn »

Studerar du? Du kan använda Studentinloggning gratis! Läs mer här »

Se vad andra besökare och kunder säger om Webdesignskolan »