114 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Bild inuti ett annat objekt (5/5.5)

         

Den här guiden visar hur du skapar en "bild inuti ett objekt" med hjälp av Layermask (Layer Mask).

 

Fyll ett objekt med en bild

 1. Skapa ett nytt dokument.

  Skriv in en text med verktyget "Text" (Type). Du bör använda kraftiga bokstäver för att effekten ska synas bra.

  I exemplet används teckensnittet "Arial Black" i 120 pixlars storlek.
 2. Välja den bild du vill ha i texten.

  Du kan använda samma bilderna som i exemplet:

  sportbil.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

  vinter.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

  bla_himmel.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 


 3. Öppna bilden och välj att kopiera den med snabbkommando CTRL+A och CTRL+C:
 4. Läs in ett markeringsområde av Texten genom att CTRL+klicka i Layer-miniatyren:  Texten är markerad:
 5. Klistra in bilden i texten med menyn "Redigera/Klistra in i" (Edit/Paste into) eller snabbkommando CTRL+SHIFT+V:
 6. I Layer-paletten har det nu skapats ett nytt Layer med en Layermask(Layer Mask) som innehåller Texten.

  Du kan gömma ditt Text-Layer:. 7. Flytta bilden i Layermaskmed verktyget "Flytta" (Move): 8. Du kan förminska bilden med menyn: "Redigera/Ändra/Storlek (Edit/Transform/Scale):