15 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Layers (5/5.5)

Former (shapes) i Photoshop skapar du genom att kombinera de olika verktygen. Det finns inga speciella form-verktyg i tidigare versioner än Photoshop 6 - du får istället kombinera ritverktyg och markeringsverktyg.

OBS! Detta är en snabb översikt över arbete med objekt och Layer.
För mer detaljerad beskrivning se guiden Layer, former och fyllning (PS6) »

 

 

Översiktlig arbetsgång för arbete med objekt och Layer

 1. Börja med att skapa ett nytt Layer innan du bearbetar bilden: från Lager-palettens nederkant väljer du knappen "Skapa nytt Layer" (Create new layer):  Genom att rita varje objekt i ett eget Layer kan du ändra och flytta objektet vid ett senare tillfälle.

  Välj verktyget "Rektangel" rektangel_knapp.gif (863 bytes) (Rectangular marquee) och rita en rektangulär form:

       


  TIPS! Du kan använda SHIFT-tangenten för att skapa en kvadrat, och ALT-tangenten för att få formen att centreras runt startpunkten.

  Kombinerar du SHIFT- och ALT-tangenten när du ritar så blir formen BÅDE symetrisk OCH centrerad. Behöver du flytta formen samtidigt som du ritar den så håller du MELLANSLAG intryckt och flyttar den.

  OBS! Släpp alltid mustangenten FÖRE tangentbord-tangenten.

 2. Fyll rektangeln med en valfri färg. Färgen väljer du på paletten färger. Klicka i färgvalslisten för rätt nyans. Eller skriv värden för varje färgkanal:  För att fylla formen (shape) kan du använda snabbkommandot för vald Förgrundsfärg:
  ALT+BACKSTEG
  eller för vald Bakgrundsfärg:
  CTRL+BACKSTEG.

 3. Skapa ännu ett nytt Layer och rita sedan en Ellips. Kom ihåg att du kan använda SHIFT och ALT för att styra formen och MELLANSLAG för att flytta under ritning:

   

 4. Fyll ellipsen med valfri färg, gärna med snabbkommandot enligt tidigare. Namnge Layers genom att dubbelklicka på symbolen för Layers-miniatyrer. Namnge ett Layer"Ellips" och det andra "Rektangel".

  Genom att namnge Layer kan du snabbt välja rätt objekt-Layer för ändring, visning etc. Det tar lite tid att namnge dem men det har du igen under den totala tiden för redigering av en bild. Antalet Layer blir lätt oöverskådligt: 5. Skapa ännu ett nytt Layer. Rita en kantig form (shape) genom att använda verktyget "Polygonlasso" (Polygonal lasso). Du hittar verktyget som en undermeny till den vanliga Lasson. För att avsluta ritningen med Polygonlasson dubbelklickar du eller klickar i startpunkten:

    

  Fyll din Polygonform med valfri färg.

 6. Prova nu att flytta dina objekt som nu ligger i separata Layer. OBS! Du måste aktivera det Layer som innehåller ojektet du vill flytta.

  Med "Flytt-verktyget" (Move) kan du CTRL+klicka på objektet så byts Layer automatiskt.

 7. Du kan även ändra ordningen på objekten genom att ändra ordningen på Layer.
  Dra Layer med polygonen i paletten Layers och lägg det under Layer med ellipsen. När du drar ett Layer ser du att en "kraftigare linje" visar mellan vilka Layer flyttat Layer kommer att placeras.

 8. När du inte har behov av att se innehållet i alla Layer kan du dölja vissa Layer. Det gör du genom att klicka på "ögat" i respektive Layer.

  Om du snabbt vill gömma alla Layer utom ditt valda Layer, ALT-klickar du på ögat: 9. Vill du låsa två eller flera objekt-Layer i förhållande till varandra så "länkar" du ihop dem genom att klicka i "länkfältet" på ett Layer som inte är aktivt Layer. Då länkas Layer samman och flyttas samtidigt.

  Länkningen gäller även när du omformar eller storleksändrar objekt.

  Prova att länka samman objekten och flytta dem sedan: 10. Målarverktygen Pensel (Paintbrush), Färgspruta (Airbrush) och Penna (Pencil) har olika egenskaper men de använder penselformerna som finns på paletten "Penslar".

  Paletten innehåller en standarduppsättning penslar.

  Prova att måla med de olika verktygen och med olika penselstorlekar på nya Layer.

  Om du skall måla ett av Objekten du ritat tidigare och vill hålla dig inom objektets yta väljer du "Bevara genomskinlighet" (Preserve transparency) i paletten Layer.

  OBS! Du måste måla i samma Layer som innehåller formen (shape): 11. För att måla med större penslar än de som finns i Standarduppsättningen måste du skapa egna penslar. Klicka gärna på den typ av pensel du vill utgå ifrån, tex en stor "hård" pensel. Klicka sedan på en tom yta längst ner i paletten Penslar: 12. Du får upp en meny där du kan välja Storlek i Diameter, Hårdhet på pensel mm.

  Du kan även skapa penslar som är diagonala genom att ändra Vinkel och Rundhet:  Avsluta genom att fullborda ditt konstverk och spara det!