52 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Tonade bilder 2 (5/5.5)

När du vill att två eller flera bilder ska "smälta samman" kan du göra en övertoning (Gradient). Det här exemplet tonar 2 bilder i varandra.

Läs mer i guiden Tonade bilder 1 » hur du övertonar 2 bilder i varandra.

 

 1. Här är bilden som används i exemplet:

  tiger.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

  Öppna bilden och duplicera Bakgrunds-Layer genom att högerklicka på Layer-miniatyrens namn och välj "Duplicera Lager" (Duplicate Layer): 2. Skapa ett nytt Layer och fyll det med din bakgrundsfärg.

  I exemplet har vi valt Vit färg. Snabbkommando ALT+Backsteg för att fylla med Förgrundsfärg och CTRL+Backsteg för att fylla med Bakgrundsfärg: 3. Övertoningen (Gradient) gör du genom att först lägga en Layermask till ett Layer.

  Se till att Layer med "tiger" är arbets-Layer, Penselsymbol bredvid Layer-miniatyren.

  Lägg till en Layermaskgenom att klicka du på knappen "Lägg till Layermask" (Add Layer Mask) längst ner i Layer-paletten: 4. Se till att miniatyren i din nya Layermaskär markerad och inte Layer-miniatyren.

  Layermaskmarkerad:  Layer markerat:
 5. Välj Standardfärgerna Svart och Vitt, klicka på knappen eller använd snabbkommando "D":  Svart färg ska vara Förgrundsfärg. Växla med snabbkommmando "X" eller klicka på "pilen" om för att växla mellan Förgrundsfärg och Bakgrundsfärg:

 6. Välj verktyget "Övertoning"  (Gradient Fill) och övertoning från "Förgrund till Bakgrund" (Foreground to Background):
  Klicka och dra med verktyget "Övertoning" (Gradient) från vänster till höger:

   

  Både "tiger" och den vita bakgrunden visas:  Notera också hur Layermaskändras:
  Om du vill övertona ännu en gång utan att den tidigare övertoningen försvinner så kan du ange "Förgrund till Transparent" (Foreground to Transparent):  I exemplet används flera övertoningar:  Notera också hur Layermaskändras:
 7. För att få bilden att "blandas" ännu mer med bakgrunden, så kan du använda Opacitet (Opacity) i Layer-paletten:  Prova också att byta till olika färger på bakgrunden för att se hur det påverkar din bild: