12 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Text och effekter (5/5.5)

Texthanteringen i Photoshop 5 är i första hand lämplig till kortare textavsnitt. Behöver du skriva långa textavsnitt är det bättre att du gör det i ett ordbehandlingsprogram och sedan klippa och klistra texten till Adobe Photoshop. Text som du skapar i Photoshop kan få vilket utseende som helst med hjälp av de vanliga verktygen för bildhantering. I vissa fall är du tvungen att kompromissa och ändra Layer så att det omvandlas från TEXT till BILD för att kunna använda de verktyg du vill på textområdet.

 

Text och fyllning

 1. Se till att Förgrundsfärg och Bakgrundsfärg är Svart och Vitt, du kan använda knappen för Standardfärger:  Med verktyget "Text" (Type) valt klickar du i den vänstra delen av ditt dokument. för att öppna dialogrutan "Textverktyg". Du bearbetar texten i dialogrutan och inte direkt i dokumentet.

  Skriv in texten: PHOTOSHOP med versaler (stora bokstäver).

  Om du vill ha effekter på texten bör du ha ett kraftigt teckensnitt för att effekterna skall synas bra. Markera texten och byt teckensnitt till ARIAL BLACK eller annat kraftigt teckensnitt.

  Se till att fylla ut hela dokumentets bredd: 2. När du skriver Text skapas automatiskt ett nytt Layer till texten. Innan du provar olika effekter på din text bör du duplicera Layer. Högerklicka på Text-Layer och välj "Duplicera lager" (Duplicate Layer). Original-Layer gömmer du genom att klicka på "Ögonsymbolen".

  Göm de Layer du inte arbetar med så vet du att du alltid ser förändringar i bilden direkt: 3. För att byta färg på texten kan du inte använda Fyll (Paint bucket). Använd istället snabbkommandot för fyllning: ALT+Backsteg ger Förgrundsfärg och CTRL+Backsteg ger Bakgrundsfärg.

  Välj först den färg du vill ha som förgrundsfärg och en bakgrundsfärg innan du använder snabbkommandona för att fylla med vald färg: 4. Om du vill fylla varje bokstav eller använda Toning och Mönster måste du först "Rastrera" (Render) Layer.

  Högerklicka på Bokstaven i textens Layer och välj "Återge lager" (Render layer):  Du kan nu använda Fyll för att fylla bokstäverna. Se till att du valt att behålla genomskinliga partier i Layer - då får du jämnare gränser på de fyllda områdena. Använder du Fyll försöker den fylla alla färgnyanser som liknar den pixel du klickar på med utgångspunkt från vald "Tolerans". Resultatet kan bli ett område är "taggigt" i kanterna. Om du istället använder funktionen "Preserve Transparency" i Layerför att behålla transparenta områden oförändrade så fylls alltid innehållet i lagret ända ut i kanterna och du får "mjuka" kanter:  I exemplet nedan har den första bokstaven "O" fyllts med snabbkommandon för fyllning, ALT+Backsteg och CTRL+Backsteg. Den andra bokstaven "O" har fyllts med verktyget Färgpyts (Paint bucket). Notera att den högra bokstaven är "taggig" i kanten: 5. Fyll dina bokstäver med olika färger genom att klicka i respektive bokstav med Fyll :

 

TIPS! När du provar olika effekter så gör det på ett duplikat av Layer. Då kan du kasta hela Layer om du gör fel och göra ett nytt duplikat från ditt original-Layer.

OBS! se till att du alltid döljer de Layer du inte arbetar med. Ett alternativ till att duplicera Layer är att duplicera hela Dokumentet med menyn: "Bild/Duplicera" (Image/Duplicate). Blir du nöjd med resultatet kan du flytta tillbaka Layer du vill jobba vidare med till ditt "originaldokument".

 

 

Effekter på text

Effekter är en funktion i Photoshop som kombinerar olika Filter för att ge önskat resultat. Det är ofta lättare att använda Effekter än att kombinera de olika Filtren själv.

 

 1. Duplicera ditt första original-Layer för att få ett nytt Layer att prova olika effekter på. Högerklicka på Layer i Layer-paletten och välj "Duplicera Layer" (Duplicate layer). När du har fått en kopia av Layer ser du till att dölja original-Layer genom att klicka på "ögat" i Layer-paletten: 2. För att skilja på de Layer du jobbar med och de Layer du låter "vila" kan du även flytta dina arbets-Layer och placera dem överst. Flytta det nya Layer och lägg det överst. Se till att du bara ser ditt nya Layer och det Vita Bakgrunds-Layer så minskar du risken att blanda ihop Layer eller att du arbetar i fel Layer: 3. Photoshop har några färdigkomponerade "Effekter" som egentligen är en kombination av programmets "Filter". OBS! Ditt objekt bör ha en annan färg än Vit eller Svart. Effekterna bygger på Belysning och Skugga och använder ofta Vit och Svart som effektfärg. Om du har Svart text så syns inte Skuggeffekten lika bra. Vissa av effekterna är bäst när Objektet och Bakgrunden har samma färg.

  Här är några exempel på effekterna:

Skugga (Drop Shadow)

Innerskugga (Inner Shadow)

YtterGlöd (Outer Glow)

InnerGlöd (Inner Glow)

Yttre Avfasning (Outer Bevel)

Inre Avfasning (Inner Bevel)

Relief (Emboss)

Konkav Relief (Pillow Emboss)

 

För att lägga till en Effekt på ett objekt så högerklickar du på Layer-namnet i Layer-paletten och väljer "Effekter" (Effects). De flesta effekterna ser bättre ut om du anpassar värdena i menyerna olika beroende på objektets färg och storlek. Ett exempel är "Skugga" (Drop Shadow) som kan vara lite mörk i standardutförande, prova att ändra "Opaciteten" till 50 för att få en mindre markerad skugga.

Du hittar utförligare information om de olika effekterna i guiderna:

Skugga 2 »

Glöd och gläns 2 »

Innerskugga 2 »

Inre avfasning 2 »

Yttre avfasning »

 

 

Metod 1: Kantlinje på text

För att skapa en Kantlinje kan du använda funktionen "Ramlinje" (Stroke).

 1. Välj först en lämplig Förgrundsfärg till kantlinjen. Du måste göra om Text-Layer till ett "vanligt" Layer. Högerklicka i Layer-paletten på Bokstaven i textens Layer och välj "Återge lager" (Render layer): 2. Välj menyn: "Redigera/Ramlinje" (Edit/Stroke) och välj en lämplig bredd i pixlar på linjen.

 

Metod 2: Kantlinje på text

En annan metod som ger större möjlighet att efteråt ändra utseende på objektet är att skapa en Kantlinje i ett eget Layer.

 1. Skapa ett nytt Layer och placera det under Layer med objektet som kantlinjen skall vara på: 2. CTRL+klicka på Layer med Textobjektet för att läsa in ett Markeringsområde som är lika stort som objektet: 3. Utöka Markeringområdets storlek, med så många pixlar som du vill att kantlinjen skall vara, med menyn "Markering/Ändra/Utöka" (Select/Modify/Expand): 4. Fyll Markeringen med önskad färg med sSnabbkommando ALT+Backsteg eller CTRL+Backsteg:

 

Konturtext

Om du vill kan du med den här metoden behålla endast kantlinjen:

 1. Se till att du har Layer med Kantlinjen som arbets-Layer och CTRL+klicka på Layer med Texten för att läsa in ett Markeringsområde av Textformen i det Layer. Markeringen skall alltså vara lite mindre än "Kantlinjen".
 2. Radera innehållet i markeringen genom att trycka DELETE-tangenten.
 3. Göm Layer med Texten så att bara Lagret med Kantlinjen visas:

 4. Komplettera eventuellt med en Skugga:

 

Layermask

En effektiv metod att arbeta med effekter på en bild är att använda en Layer mask. Det innebär att du "täcker över" Layer med en Mask som du sedan kan påverka på olika sätt.

Använda Layer masktill att skapa en "Luddig" kant (Feathered) på din text:

 1. Se till att du bara ser Layer med den första "originaltexten" och den vita bakgrunden. Om du inte har Texten kvar kan du skriva den på nytt: 2. Skapa en Layer mask till Text-Layer genom att klicka på knappen för ny Layermask nedtill i Layer-paletten:  Layermaskär nu genomskinlig och visar hela det underliggande Text-Layer. Den Vita färgen betyder "genomskinlighet" och Svart färg betyder "Ogenomskinlighet":

 3. Se till att du arbetar i Masken och inte i Layer innan du går vidare. Klicka på miniatyren för "Mask" (symbolen som visas till vänster i Layer-paletten är nu inte en Pensel utan en kvadrat/cirkel).
 4. Välj verktyget "Pensel" (Paintbrush) och penselstorleken 65 pixlar med mjuk kant (tredje raden och tredje penseln i Standarduppsättningen):  Se till att Förgrundsfärgen är Svart. Måla med Svart färg så att delar av din text blir "osynlig". Du målar egenligen på Masken i Layerdär Svart färg ger "Ogenomskinlighet" och Vit färg ger "Genomskinlighet":

 5. Vill du visa vissa delar av Texten igen så målar du helt enkelt med Vit färg på de områden som skall synas! Prova att växla mellan olika Penselstorlekar.

 

 

Fylla text med en bild

När du vill fylla en Text med en Bild så används också tekniken med Layermask.

För att kombinera bild och text behöver du ha flera bilder. Använd bilderna nedan eller dina egna bilder:

jordgubbar.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window)

hostlov.jpgÖppnas i nytt fönster (Open in new window)

blommor.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window)

bla_himmel.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window)

gul_blomma.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window)

latin_sun.jpg

 

 

 1. Öppna bilden, i exemplet används "bla_himmel.jpg".
 2. Markera Allt i bilden med CTRL+A och kopiera innehållet i markeringen CTRL+C.
 3. I ditt eget dokument ser du till att ditt Text-Layer med är aktivt Arbets-Layer genom att klicka på det.
  Läs in en Markering av Texten genom att CTRL+klicka på miniatyren för Texten:

 4. Klistra in bilden som du tidigare kopierade med menyn: "Redigera/Klistra in i" (Edit/Paste into).
  OBS! Använd inte den vanliga metoden "Klistra in" (Paste).
 5. Se till att du sedan arbetar i Layer och inte Layermask genom att klicka på miniatyren för Layer:  Välj sedan verktyget "Flytta" (Move) och flytta Molnen så att de syns bra genom din Layermask:

 

 

Klipp-Layer - clipping group

En kraftfull funktion i Photoshop för att kombinera innehållet i flera Layer är att binda ihop dem i ett "KlippLayer" (Clip layer). Innehållet i det understa Layer fungerar som en Layermask där de övriga Layer syns igenom.

 1. Öppna flera bilder, i exemplet används bilderna "jordgubbar.jpg", "hostlov.jpg", "blommor.jpg", "gul_blomma.jpg" och "latin_sun.jpg" (som du sparade i avsnittet ovan).
 2. Se till att du bara ser Layer med "Originaltexten" och den vita bakgrunden: 3. Dra Layer från de olika bilddokumenten till ditt Textdokument.

  TIPS! Håll SHIFT intryckt när du drar Layer så placeras de i mitten av ditt dokument när du släpper dem. Se till att de hamnar ovanför Text-Layer.

  Göm alla Layer utom Bakgrunden, Texten och Lagret ovanför Textlagret: 4. För att skapa ett KlippLayer (Clip layer) ALT+klickar du på gränsen mellan Layer. Börja med att ALT+klicka mellan TextLayer och Layer ovanför:  Se till att du aktiverar Layer ovanför Texten, i detta fall Blommorna, som arbets-Layer.
  Flytta Blommorna uppåt så att de hamnar i texten:

 5. Fortsätt med de andra Layer. ALT+klicka mellan Layer, flytta in bilden i Texten. Prova att ändra ordningen på vissa Layer och att ändra Layer Opacitet och Lägen: