50 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Smoke - rök

 

Filtret "Gör flytande" (Liquify) innehåller flera verktyg som är användbara för att skapa en egen rökridå. Räkna med att du får ägna en del tid åt att få rätt rökeffekt då brandrök, cigarettrök, ånga och dimma har olika egenskaper.

OBS! Funktionen Liquify finns i Ps6 under menyn "Bild" (Image) men är i Ps7 och CS flyttad till menyn "Filter".

Läs mer i guiden Förvräng bild » om de olika funktionerna i filtret Liguify.

 

Skapa Röken "smoke"

 

OBS! Vi kommer att använda den engelska benämningen "smoke" i guiden.

Du kommer förmodligen att behöva flera områden med "smoke" med olika egenskaper. Gör varje "smoke" i ett eget Layer så kan du enkelt flytta och ändra opacitet eller ton för att din "smoke" ska passa in i din bild.

I exemplet nedan skapas 3 "smoke" med olika metoder.

 1. Skapa ett nytt dokument med en Vit bakgrund och gör ett nytt Layer: 2. Måla en Svart grundform med Penseln (Paintbrush) Använd gärna en pensel med mjuka kanter: 3. Välj filtret Liguify med menyn "Filter/Gör flytande" (Filter/Liguify). De verktyg som har använts i exemplet är markerade men prova dig gärna fram med andra verktyg:  OBS! Läs mer i guiden Förvräng bild » om de olika funktionerna i filtret Liguify.

  Du kan ångra med CTRL+ALT+Z och även tillämpa filtret flera gånger om du tycker att du vill förbättra "smoke".

 4. Nästa "smoke" målas med en mindre penselform i ett nytt Layeroch ritas med flera linjer: 5. Använd filtret Våg (Wave) som du hittar under menyn "Filter/Förvrängning/Våg" (Filter/Distort/Wave).

  Våg är ett kraftfullt filter som man lätt anger för höga värden till och då missar poängen. Det räcker med standardinställningen nedan. Om du vill prova andra värden kan du ändra värdet för "Antal generatorer" och använda knappen "Slumpmässig startfas":  ...vågade linjer: 6. Filtret Rörelseoskärpa (Motion blur) som du hittar under menyn "Filter/Oskärpa/Rörelseoskärpa" (Filter/Blur/Motion blur) ger rökelsen mer spridning: 7. Bearbeta eventuellt "smoke" ännu en gång i filtret "Gör flytande" (Liguify) för att få din "smoke"ännu mer oregelbunden.

  Du kan tillämpa de olika filtren flera gånger tills du uppnått önskad effekt.

 8. Den sista "smoke" ritas med ännu smalare linjer i ett eget Layer: 9. Sprid röken med hjälp av Gaussisk oskärpa med menyn "Filter/Oskärpa/Gaussisk oskärpa" (Filter/Blur/Gaussian blur):
  Nu har du minst 3 olika "smoke" med olika egenskaper. Du tillämpar dem på ditt fotografi i nästa steg.

 

Tillämpa röken på en bild

Använd en egen bild eller använd vårt Bildgalleri »

 

 1. Dra Layer med "smoke" från ditt arbets-dokument till ditt fotografi:  Layer med "smoke" är flyttad till fotografiet: 2. Din "smoke" ska vara Vit eller Gråtonad. Du skapade "smoke" med Svart färg för att lättare se effekten när du arbetade i filtret Liquify.

  En snabb metod att ändra färg på allt innehåll i ett Layerär att fylla med bibehållen transparens.

  Använd snabbkommando ALT+Backsteg för Förgrundsfärg eller CTRL+Backsteg för Bakgrundsfärg. Om du vill bibehålla transparens i Layer håller du SHIFT intryckt.

  I exemplet nedan fylls "smoke" med bakgrundsfärgen Vit genom snabbkommandot CTRL+SHIFT+BACKSTEG: 3. Ändra position på "smoke" genom att flytta, rotera och omforma fritt (CTRL+T).
  Minska opacitet i Layer om "smoke" är för framträdande.
  Tunna ut delar av "smoke" med radergummit (eraser), med låg opacitet, vid behov.

 4. Rök är ju sällan helt Vit och genom att måla med olika grå nyanser ger du röken ett mer naturligt utseende.

  OBS! Lås Transparens i Layer innan du målar, så påverkas bara pixlar som innehåller färginformation:

 

Kör så det ryker!