335 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Runda hörn 2 (5/5.5)

         

Den här guiden visar hur du kan använda " Kanaler" (Channels) för att skapa formen, som sedan läses in som ett Markeringsområde och fylls med valfri färg i ett Layer.

En annna metod att skapa runda hörn är att rita ellipser. Läs mer i guiden Runda hörn 1 »

OBS! Om du har Photoshop 6 och senare version kan du använda guiden Layer, former och fyllning" »

 

 1. Skapa ett nytt Layer där den form du skapar skall placeras: 2. Växla till paletten "Kanaler" (Channels) :  och skapa en ny "kanal" (Channel): 3. I din nya "Alpha-kanal" (Alpha Channel) ritar din form med markeringsverktyget "Rektangel" (Rectangular Marquee): 4. Fyll ditt markeringsområde med Vit färg: 5. Avmarkera med CTRL+D.

  Nu är din form en Vit yta och rundningen skall göras med filtret "Gaussisk oskärpa" (Gaussian Blur) och "Nivåer" (Levels).

  Välj menyn "Filter/Oskärpa/Gaussisk Oskärpa" (Filter/Blur/Gaussian Blur).

  Ju mer oskärpa du väljer desto mer rundning får formens hörn. Om du väljer ett litet värde blir hörnens radie liten.

  I exemplet nedan används värdet 10 pixlar: 6. För att få fram skärpan i kanterna kan du använda "Nivåer" (Levels).

  Välj menyn "Bild/Ställ in/Nivåer" (Image/Adjust/Levels).

  De tre reglagen i histogrammet avser "Vitpunkt", "Svartpunkt" och "mellannivåer".

  Placera de tre reglagen intill varandra men lägg inte reglagen exakt överlappande:  Markeringsområdet får en skarpare kant: 7. Rektangeln med rundade hörn är nu färdig.

  Fför att tillämpa formen läser du in "Kanal" (Channel) som ett Markeringsområde.

  CTRL+Klicka på "Alpha 1": 8. Byt till Layer-paletten:  Här visas markeringsområdet i ett Layer: 9. Fyll markeringsområdet med en färg. Använd ALT-Backsteg för vald Förgrundsfärg eller CTRL-Backsteg för vald Bakgrundsfärg:
  Nu är din nya form färdig. Hörnens radie beror på hur mycket "Gaussisk Oskärpa" (Gaussian Blur) du valde tidigare.

  Vill du ha bättre kontroll över hörnradien kan du läsa mer i guiden Runda hörn 1 »