42 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Photomerge - sammanfoga bilder
(CS- CS2)

Se exemplet ovan i full storlek: stor bild (1.2 Mb) Öppnas i nytt fönster (Open in new window)  - mindre bild (450 Kb) Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

Med funktionen Photomerge kan du sammanfoga flera bilder till en panoramabild över ett landskap, stadsvy eller interiörer. När du fotograferar bilderna som ska sammanfogas är det viktigt att du håller samma horisontella nivå och låter bilderna överlappa varandra ca 20% för att Photoshop ska kunna avgöra vilka pixlar som är identiska och passa ihop bilderna. Stå på samma ställe och vrid kroppen men håll kameran vågrätt och försök leta efter en referenspunkt till höger i den första bilden som du kan utgå från till vänster i nästa bild osv.

Om du vrider ett helt varv och använder tillräcklig många bilder kan du göra en 360 graders panoramabild (även om det inte blir en "riktig" VR-panorama som kräver andra program än Photoshop). Att använda ett stativ är en fördel men inget krav. Bilderna i exemplet ovan är tagna på fri hand med en vanlig digitalkamera av medelkvalitet. En del kameror har inställningar för just panoramabilder som visar överlappningen i bilderna och ger stöd när du fotograferar.

Tips och inspiration: The World Wide Panorama Öppnas i nytt fönster (Open in new window)  med Panoramabilder från hela världen.

 

Sammanfoga bilder med Photomerge

Använd dina egna bilder eller spara bilderna som används i exemplet.

Klicka på miniatyren för att visa den stora bilden:

 

 1. Starta Photomerge med menyn "Fil/Automatisera/Photomerge" (File/Automate/Photomerge).

  Använd dina redan öppnade bilder eller välj vilka bilder som ska ingå i panoramabilden med knappen "Bläddra" (Browse).

  Se till att valet "Försök att arrangera källbilder automatiskt" (Attempt to Automatically Arrange) är markerat. Detta för att Photoshop automatiskt ska försöka passa ihop bilderna:  Bekräfta ditt val av bilder med "OK".

 2. Det kan hända att Photoshop inte kan passa ihop alla bilderna automatiskt och då visas ett meddelande om detta:  I exemplet nedan ligger nu två av bilderna i "ljuslådan" (Lightbox) i överkant och placerades där för att Photoshop inte automatiskt kunde passa ihop dem.

  Du kan dra bilderna till arbetsytan och passa in dem manuellt. Passningen blir enklare om du använder zoom-funktionen och bläddrar i sidled vid behov. Du kan även använda "Navigatorn" för att panorera i bilden och zooma med reglaget:

  En bild dras från ljuslådan och passas in manuellt med flyttverktyget (Move).

  Zooma in bilden och använd pil-tangenterna för exakt passning: 3. Där bilderna överlappar kan det uppstå "skarvar" som ofta beror på att bilderna exponerats olika. Om du använder alternativet "Avancerad blandning" (Advanced Blending) kan du balansera skillnaderna något och du kan förhandsvisa resultatet:  Tips! Du kan välja "Behåll som Layer " (Keep as Layers) om du vill justera varje bild separat även efter passningen.

 4. Välj "OK" för att lämna dialogrutan och genomföra passningen av bilderna.

  Nu finns ett nytt dokument med de sammanfogade bilderna:

Efterbearbeta panoramabilden för önskat resultat. Beskär bilden för att jämna till överkant och underkant. Läs mer om att beskära bilder i guiden Beskära med flera olika metoder »

Korrigera överlappande "skarvar" med verktyget Klonstämpel (Clone stamp). Läs mer i guiden Klona bildområden »

Du kan använda verktygen "Laga" (Patch) eller Lagningspenseln (Healing brush). Korrigera svartpunkt och vitpunkt vid behov. Läs mer i guiden Bildkorrigering med Nivåer och Kurvor »

 

Justera perspektivet

Om du arbetar med bilder till ett perspektiv-panorama kan du fastställa perspektivet med alternativet "Perspektiv".

Ange var gränspunkten som perspektivet ska utgå ifrån finns med verktyget "Ange gränspunkt" (Vanishing point). För att undvika "rosettvridning" eller "slipseffekt" väljer du "Cylindrisk avbildning" (Cylindrical mapping).

I exemplet nedan används bara 3 av de 7 bilderna, de övriga är flyttade till ljuslådan (Lightbox) för att ge ett bättre perspektiv:

 

Här är bilden kompenserad med "Cylindrisk avbildning" (Cylindrical mapping):