15 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Extrahera bilder  (5/5.5)

För att kunna kombinera delar av bilder krävs ofta att du väljer en del av bilden, frilägger den med hjälp av Markeringsverktyg. Det finns flera olika metoder att markera/frilägga delar av ett foto.

I den här guiden kommer du att använda "Trollstav" (Magic wand) för att frilägga objekt i två bilder och göra ett bildmontage i en tredje bild.

För att följa guiden kan du använda bilderna nedan:

Extrahera en bild med Trollstaven (Magic Wand)

      

Öppna de tre bilderna: "bla_himmel.jpg", "gul_blomma.jpg" och "latin_sun.jpg".

Du kan markera alla tre samtidigt i dialogrutan "öppna" med hjälp av CTRL-tangenten så öppnas alla samtidigt.

 1. Börja med att frilägga Blomman från den svarta bakgrunden.

  En bra regel är att alltid först duplicera det Layer du skall bearbeta, då kan du börja på nytt om det blir fel, du har då ett "original-Layer" kvar under det Layer du jobbar med.

  Högerklicka på Layer "Bakgrund" (Background) och välj "Duplicera Lager" (Duplicate Layer).

  TIPS! När du har duplicerat ett Layerkan du gömma underliggande "Original-Layer" i paletten Layer med "ögat" .

  Ett vanligt misstag är att du inte ser åtgärder du gjort i ditt arbets-Layer när ett underliggande Layer "syns igenom".

  Prova tex att radera med verktyget "Radergummi" (Eraser), du ser inte att något händer när ett underliggande Layer syns under det du raderar!


 2. Välj verktyget "Trollstav" (Magic wand) och titta i paletten "Tillval" (Options) vilka inställningar som gäller för Trollstaven:  Standardvärdet för Tolerans är 32.

  Tolerans anger hur många pixlar som markeras i förhållande till de pixlar du klickar på med Trollstaven (Magic wand). Anger du ett lågt värde markeras pixlar i de närmast intilliggande nyanser. Anger du ett högt värde markeras ofta större områden med risk för att för mycket markeras. Ofta lönar det sig att ändra toleransvärdet flera gånger under arbete med Trollstaven (Magic wand).
 3. Klicka på en punkt i Blommans blad med Trollstaven (Magic wand). Med utgångspunkt från den angivna toleransen markeras ett område med liknande nyanser i pixlarna.

 4. För att utöka markeringens område klickar du på omarkerade områden i Blomman samtidigt som du håller SHIFT-tangenten intryckt.

  Om för stort område markeras kan du minska markerat område genom att ALT+klicka på område som skall avmarkeras (deselect). Det är bättre att direkt ångra med CTR+ALT+Z när det blir för mycket markerat: 5. I de flesta bilder är det enklare att först markera det som är utanför objektet, som tex bakgrunden om den innehåller färre nyanser. Sedan inverterar du markeringen som då gäller det objekt du egentligen vill frilägga.

  Avmarkera (deselect) din nuvarande markeringm med snabbkommando CTRL+D. Klicka sedan med Trollstaven (Magic wand) på den mörka bakgrunden till Blomman:

 6. Utöka markeringen genom att SHIFT+klicka i den mörka bakgrunden tills allt är markerat:

 7. När markeringen är klar är det viktigt att kontrollera att det inte blivit några mörka kantpixlar kvar runt objektet.

  Radera innehållet i markeringen med DELETE.

 

 

Markera (select) för att bort kantpixlarna

Om det blir mörka pixlar kvar runt Blomman så är din markering inte tillräckligt exakt.

OBS! Det undre "original-Layer" måste vara gömt för att du ska se resultatet mot den transparenta bakgrunden. Du ser annars samma bild som ligger under ditt frilagda Layer!

 

 1. Ångra den senaste åtgärden, CTRL+ALT+Z tills du får tillbaka bakgrunden.

  TIPS! Du kan ÅNGRA och GÖRA OM i flera steg genom paletten "Historik" (History). Standard är att 20 steg bakåt kan sparas. Du kan använda CTRL+ALT+Z för att backa och CTRL+SHIFT+Z för att gå framåt i historiken.
 2. Den mörka bakgrunden som ser helt Svart ut innehåller egentligen flera mörka nyanser. Toleransen du valt på Trollstaven kanske inte räcker till för att markera alla nyanserna. Har du däremot valt för hög tolerans är risken att du markerar för mycket.

  Öka eller minska toleransen och markera på nytt med Trollstaven (Magic wand) enligt ovan. Se till att det inte blir en mörk kant kvar (lämpligt Toleransvärde kan vara tex 100).
 3. När du har raderat innehållet i markeringen bör du avmarkera (deselect) med CTRL+D för att lättare se kanterna runt Blomman.

  En metod att kontrollera om det är kantpixlar kvar är att skapa ett nytt Layer med en kontrasterande färg.

  Skapa ett nytt Layer. Fyll det med en färg som kontraster till färgen på kantpixlarna. Exempelbilden har mörka kantpixlar och vi väljer en Vit bakgrund.

  Placera det kontrasterande Layer underliggande det Layer du vill kontrollera:

 

Ta bort kvarvarande kantpixlar

 1. Om det fortfarande är kantpixlar kvar finns det en enkel metod i Photoshop att justera bort dem:

  Byt till Layer med den frilagda Blomman.

  Använd menyn "Lager/Projektion/Överstrålning" (Layer/Matte/Defringe) och ange tex värdet "1":  Före Projektion
  Efter Projektion

 

Placera den extraherade i ett bildcollage

    

När du extraherat Layer med Blomman kan du kopiera det till dokumentet som Blomman skall vara i, den Blå himmelen i filen "bla_himmel.jpg"

 

 1. Du kan dra hela Layer med Blomman till dokumentet med Himlen.
  Lägg de två dokumenten bredvid varandra eller lite överlappande så att du ser bägge samtidigt.
 2. Dra Layer med Blomman till dokumentet "bla_himmel.jpg":

  TIPS! När du drar Layer mellan dokument kan du hålla SHIFT-tangenten intryckt för att innehållet i Layer skall hamna på samma plats i destinationen som i källan. Det fungerar om bilderna har samma storlek och upplösning, annars Centreras det Layer du flyttar.

 3. För att få flera Blommor kan du Duplicera Layer med den första Blomman upprepade gånger för att få önskat antal. Högerklicka på det Layer du vill duplicera och välj menyn "Duplicera lager" (Duplicate layer).
 4. Flytta innehållet i ett Layer genom att CTRL-klicka på respektive Blomma (för att göra Layer aktivt) och flytta sedan med Flyttverktyget .
 5. Minska storleken på blommorna med menyn "Redigera/Omforma/Skala" (Edit/Transform/Scale). Dra i hörnhandtaget och håll samtidigt SHIFT-tangenten intryckt. OBS! viktigt om du vill att bilden ska bli skalenligt storleksändrad:

 

 

Byt färg på Blommorna

 1. Färglägg de olika blommorna genom att måla dem i olika färger. När du målar i ett foto och vill ha kvar djupet i bilden kan du använda alternativet "Färg" (Color) när du valt verktyget Pensel:  Se också till att du inte målar utanför Blomman genom att i paletten Layer välja "Bevara genomskinlighet" (Preserve transparency). Alla transparenta pixlar lämnas då oförändrade.

  Var noga med att ha kontroll över dina Layer genom att namnge dem för att lätt kunna skilja dem åt:

 

Lägg till Solen till Blommorna

 

 1. Extrahera Solen från den vita bakgrunden i dokumentet "latin_sun.jpg".
  Var noga med toleransen på Trollstaven så att inga pixlar försvinner i Solens strålar!
 2. Lägg gärna ett Svart Layer att kontrastera eventuella ljusa kantpixlar.
 3. Justera eventuellt kantpixlarna med menyn: "Lager/Projektion/Överstrålning" (Layer/Matte/Defringe).
 4. Dra Layer med den extraherade Solen till ditt bildmontage. Skala ned Solen till önskad storlek. Rotera den så att den skiner snett uppifrån vänster.

  Du kan både Skala och Rotera i samma moment med menyn "Redigera/Omforma/Omforma fritt" (Edit/Transform/Free transform).
 5. Placera Layer med Solen underliggande Layer med Blommorna.

 

Sätt Solen i rörelse

 

För att få lite rörelse i bilden kan du låta Solen få en rörelseeffekt.

 1. Duplicera Layer med Solen så att du har två Solar som ligger på varandra.
 2. Photoshops filter är mycket kraftfulla och kan kombineras för att få önskat resultat. Du kan kombinera filtren "Vind" (Wind) och "Rörelseoskärpa" (Motion blur) för att få rätt längd på rörelsen.
 3. Markera det undre av Layer med Solarna.
  Välj menyn "Filter/Stilisera/Vind" (Filter/Stylize/Wind).
  I dialogrutan kan du välja "Blåst" (Blast) för att få långa vindrörelser: 4. För att göra vindrörelserna mindre skarpa kan du sedan lägga på oskärpa med menyn "Filter/Oskärpa/Rörelseoskärpa" (Filter/Blur/Motion blur).

  I dialogrutan kan du välja "Avstånd" (Distance) 20 pixlar för att få mjukare kanter i rörelseeffekten:  Nu är ditt bildmontage klart!