45 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Inre avfasning 1 (Inner bevel) (5/5.5)

    

Den här guiden visar hur du skapar "avfasning" (Bevel) "manuellt".

Läs mer i guiden Avfasning 2 » hur du använder "Effekter" (Effects) och "Layer-stilar" (Layer Styles).

 

 1. Skriv in din Text med verktyget "Text" (Type).

  I exemplet används teckensnittet "Arial Black" i 60 pixlars storlek:
 2. För att skapa en "Skugga" (Drop Shadow) och en "Högdager" (Highlight) på Texten så skapar du två nya Layer.

  Du kan namnge ett Layer till "Skugga" och det andra Layertill "Högdager" så har du bättre kontroll över dina Layer: 3. Göm Text-Layer och Bakgrunds-Layer och se till att Layer "Högdager" är aktivt arbets-Layer.

  CTRL+Klicka på miniatyren för det gömda Text-Layerför att läsa in ett markeringsområde: 4. Invertera markeringsområdet med CTRL+SHIFT+I eller med menyn "Markering/Omvänd" (Select/Inverse): 5. Lägg "Ludd" (Feather) på markeringsområdet med menyn "Markering/Ludd" (Select/Feather).

  Fyll den markeringsområdet med Vit färg, om du arbetar med "Högdager" (Highlights): 6. Behåll markeringsområdet och byt Layer.

  Fyll markeringen i Layer med "Skuggan" (Drop Shadow) med Svart färg: 7. Avmarkera med CTRL+D och välj verktyget "Flytta" (Move).

  Flytta det Vita Layer med "Högdager" (Highlights) genom att använda Pil-tangenterna.

  I exemplet flyttas "högdagern" (Highlights) 2-3 pixlar Höger och 2-3 pixlar Nedåt: 8. Flytta Layer "Skugga"" (Drop Shadow) 2-3 pixlar Vänster och 2-3 pixlar Uppåt: 9. Det som nu ser ut som en "Skugga" (Drop Shadow) är egentligen det Vita och det Svarta Lagret som överlappar varandra.

  Skapa ett nytt Layerovanför de övriga Layer: 10. Se till att ditt nya Layer är aktivt arbets-Layer och läs in ett markeringsområde från Text-Layergenom att CTRL+Klicka på miniatyren i Layer-paletten.

  Invertera markeringsområdet med CTRL+SHIFT+I: 11. Fyll markeringsområdet med den färg som skall vara runt Texten, detta ska bli din Bakgrundsfärg.

  I exemplet fyller vi med Vit färg:  Avmarkera med CTRL+D.

 

 

Förbättra effekten

Du kan ändra styrkan i "högdager" (hightlight) och "skugga" (Drop Shadow) genom att sänka Layer-opaciteten för det Vita och det Svarta Layer.

I exemplet nedan är opaciteten sänkt till ca 70%:

Du kan använda menyn "Filter/Oskärpa/Gaussisk Oskärpa" (Filter/Blur/Gaussian Blur):