50 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Diamanter (7)


Att diamanter är tjejens bästa vän sjöng Marylin Monroe och nu kan du skapa dina egna diamanter som glittrar och glimrar.

 

Skapa ett nytt dokument och välj teckensnitt

 1. Börja med ett nytt dokument. I exemplet används storleken 400x200 pixlar med Vit bakgrundsfärg.

  Teckensnittet som du väljer bör inte vara för litet och inte för smalt eftersom effekten då inte framträder lika bra.

  Använda Arial Black eller något annat kraftigt teckensnitt.

  Kontrollera att bakgrundsfärgen är Vit och förgrundsfärgen ska vara i en gråton:
  #666666 (R=102, G=102, B=102):


 2. Skriv in din text. I detta exemplet används 140 punkters storlek:  Vissa kommandon och verktyg som tex filtereffekter finns inte tillgängliga för text-Layer. Du måste rastrera text-Layer innan du kan använda kommandona och verktygen. När du Rastrerar ett Layerkonverteras textlagret till ett bitmapp-Layer och gör även att innehållet inte längre kan redigeras som text.

  Högerklicka på Layer-namnet och välj att "Rastrera" (Rasterize).

 3. Text-Layerär nu ett "vanligt" Layer:

 

Använda Filtret "Glas" (Glass)

 1. Välj menyn "Filter/Förvrängning/Glas" (Filter/Distort/Glass).

  I dialogrutan gör du följande inställningar:  OBS! Inställningarna ovan är ett riktvärde som kan variera beroende på din textstorlek.

  Din bild kan nu se ut så här: 2. Klicka på knappen "Lagerstil" (Layer Style):  Välj "Linje" (Stroke): 3. Gör inställningar enligt nedan: 4. Dubbelklicka på Övertoningen för att öppna Övertonings-redigeraren:  I exemplet är en av Photoshops standard-övertoningar vald: 5. Välj "Avfasning och relief" (Bevel and Emboss):  Vilka värden du ska välja beror på vilken typ av teckensnitt du använt. Prova dig fram!

  Så här kan resultat bli:

 

 

Lägga till fler effekter

Allt som glänser och glimrar framträder bättre på en mörk bakrund.

 1. Ändra färg på ditt bakgrunds-Layer till Svart eller någon annan mörk färg.
 2. En extra effekt får du om du lägger till Stjärnor som får din text att se ut som den glänser.

  Måla Stjärnor med denna Pensel:  Läs mer om penslar i guiden Egna penselformer »