67 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Innerskugga 1 (Inner shadow) (5/5.5)

   

Den här guiden visar hur du skapar en "Innerskugga" (Inner Shadow) "manuellt".

Läs mer om hur du använder Photoshops "Effekter" (Effects) och Layer-stilar (Layer Styles) i guiden Innerskugga 2 »

 

Innerskugga med text och skugga i egna Layer

 1. Skriv in en bokstav med verktyget "Text" (Type).

  I exemplet används teckensnittet "Arial Black" i 100 pixlars storlek: 2. Skapa ett nytt Layer ovanför Text-Layeroch fyll Layer med samma färg som Texten.

  Använd ALT+backsteg (Förgrundsfärg) eller CTRL+backsteg (Bakgrundsfärg): 3. Läs in ett markeringsområde från Text-Layer genom att CTRL+Klicka på Text-Layer.

  Radera innehållet i markeringsområdet med DELETE:
  Duplicera Layer

  Layer-paletten kan se ut som i exemplet:
 4. Fyll Layer nr 2 med Svart färg.

  Du kan välja Standardfärgerna Svart och Vitt genom att klicka på ikonen:  Standarfärgerna "Svart och Vit": 5. Fyll Layermed Svart färg.

  OBS! Se till att du bevarar genomskinligheten i Layeroch använd snabbkommando: ALT+Shift+Backsteg som låser de transparenta pixlarna.

 6. Flytta Layermed den "Svarta skuggan" med verktyget "Flytta" (Move) och Pil-tangenterna.

  I exemplet är skuggan flyttad 3 pixlar höger och 3 pixlar nedåt:  Layermed "skugga":
 7. För att göra "skuggan" mjukare kan du använda menyn "Filter/Oskärpa/Gaussisk Oskärpa" (Filter/Blur/Gaussian Blur).

  För att minska intensiteten på "skuggan" kan du använda inställning för "Opacitet" (Opacity) i Layer-palett :
  Resultatet kan se ut så här: