49 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Filläsaren - bildöversikt (7)

Nu finns en inbyggd bildbläddrare "image viewer" i Photoshop 7 som visar miniatyrer av bilderna i dina fotoarkiv. Den ersätter kanske inte de speciella bildvisningsprogram som finns och dessa program har ju dessutom andra finesser än att bara visa bildarkiv. Men med Filläsaren i Photoshop kan du visa och sortera bilderna och dessutom ändra filnamnen och skapa mappar mm.

Hämta gärna bilder i vårt Bildgalleri »

 

Visa bilderna i en mapp med Filläsaren

Filläsaren (File Browser) öppnar du med menyn "Arkiv/Bläddra" (File/Browse) eller "Fönster/Filläsare" (Window/File Browser). Snabbkommandot är CTRL+SHIFT+O.

Dessutom finns en flik som utför samma sak. Klicka på fliken för att öppna Filläsaren:

Innehållet i standard-mappen för bilderna visas, i exemplet nedan "Mina Dokument\Mina bilder".

För att välja menyalternativ använder du den lilla Pilen på palettens Flik.

Klicka på pilen:

...för att visa menyvalen:

 

 

 

Visningsalternativ för bilderna

Du har flera valmöjligheter för visning av bilderna. Miniatyrernas storlek, vilken bildinformation som ska visas eller visningsfönstrets storlek kan ändras.

Har du många bilder och vill se dem över större del av bildskärmen kan du göra om Paletten till ett Fönster.

Visa Paletten som ett eget Fönster:

För att återgå från Fönster till Palett använder du Pilmenyn i det övre högra hörnet:

...från Fönster till Palett med flik igen:

 

Ändra fönstrets storlek och vy

Vill du se fler bilder kan du göra fönstret större genom att dra i Fönstrets hörn:

... eller klicka på Maximera-knappen för att ändra storleken på fönstret:

Med Filläsaren som ett eget fönster bestämmer du själv storleken på visningsytan:

Vill du se ännu mer av bildminiatyrerna kan du välja bort visningen av bildinformationen. Använd knappen "Växla utvidgad vy" (Toggle Expanded View)

Fönstret visat utan mappvisning och den extra informationen om bilderna:

 

 

Miniatyrernas storlek

För att se ännu fler bilder eller mer information om varje bild kan du alternera mellan de olika visningsalternativen som du hittar i föntrets nedre kant:

Här är exempel på visningsalternativen:

Liten:

Medel:

Stor:

Detaljer:

 

 

Sortering och redigering av bilderna

Sortering av bilderna kan ske på flera sätt. Sorteringsalternativen väljer du i nederkant av fönstret.

Exempel på sortering efter filstorlek med den största bilden först:

 

Ranking av bilderna

Att ranka bilden är ett sätt att gruppindela dem för att oberoende av filegenskaperna sortera dem i grupper. Rankning sker genom att tilldela bilden en Bokstav, det gör du genom att högerklicka på bilden och välja en bokstav:

Rankade bilder sorterade efter ranking:

 

 

Rotera bilder

Rotera bilden genom att högerklicka på den och välja rotering i menyn eller klicka på knappen i nedre högra hörnet för rotering 90° Medsols. Håll ALT-tangent intryckt om du vill rotera Motsols:

Rotera 90° Motsols genom att hålla ALT-tangenten intryckt:

 

 

OBS! Originalbilden roteras ej, endast miniatyren.

Photoshop lagrar information i Cache-minnet och gör det "riktiga" roteringen nästa gång du öppnar bilden. Om du tittar på bilden i ett annat bildvisarprogram så syns alltså inte roteringen.

Du får ett meddelande om detta vid roteringen:

 

 

 

Byta namn på bilder

Namnbyte av bild gör du genom att klicka i namnet eller högerklicka på bilden och välja "Döp om" (Rename) i menyn.

TIPS! När du namnger dina dokument och mappar är det en bra idé att inte använda ÅÄÖ, VERSALER eller mellanslag.

Du kan få problem när du publicerar dem till webbserver för användning på Internet. Många server-program accepterar inte alla typer av filnamn. För att slippa göra om allt bör du kolla om det fungerar med de filnamn du anger på det webbhotell du tänker använda.

 

 

Visa bildinformation

Bild-informationen som visas när du valt sådan vy är som standard mycket detaljerad och visar all tillgänglig information om bilden. Om bilden är tagen med en digitalkamera som i exemplet nedan lagras information som importerats från digitalkameran tillsammans med bilden.

För att endast se importerad bildinformation väljer du visningsalternativet "EXIF" i menyn i föntrets nederkant:

Den vänstra bilden visas med valet ALLA och den högra med valet EXIF:

 

 

Lokalisera bilden i filsystemet

En finess i Filläsaren är möjligheten att lokalisera var bilden finns lagrad i din dator. Högerklicka på den bild du vill leta upp och välj i menyn att se var den finns så öppnas ett Utforskar-fönster där bildfilen är markerad.

Högerklicka på den bild du vill hitta:

...bildfilen markeras i ett Utforskar-fönster: