71 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Skugga 2 - (Drop shadow)(5/5.5) 

I den här guiden skapar du en "Skugga" (Drop Shadow) med hjälp av "Effekter" (Effects) som är en kombination av olika "Filter". I guiden Skugga » ser du hur du gör den helt "manuellt". Läs mer i guiden Text och effekter »

OBS! I senare versioner än Photoshop 6 kallas funktionen för "Layer-stil" (Layer Style).

 

 1. Använd kraftiga bokstäve, vissa effekter syns inte om texten är för liten eller bokstäverna för smala.

  I exemplet används "Cosmos" i 40 pixlars storlek men du kan använda "Arial Black": 2. Välj menyn "Lager/Effekter" (Layer/Effects):  Exempel på inställningar:

  Läge (Mode): Anger hur skuggan påverkar underliggande Layer.

  Opacitet (Opacity): Anger hur mycket underliggande Layer skall synas.

  Vinkel (Angle): Anger vilken håll ljuset faller ifrån.

  Använd Global Vinkel (Use Global Angle): Ger alla objekt samma ljusvinkel.

  Avstånd (Distance): Anger avståndet från objektet.

  Oskärpa (Blur): "Gaussisk Oskärpa" (Gaussian Blur).

  Intensitet (Intensity): Styrkan på effekten.  Här är några exempel på hur du kan använda "Skugga" (Drop Shadow):


  Standardinställning: Multiply-75-120-5-5-0  Multiply-40-120-5-5-0  Multiply-75-120-4-2-0  Multiply-30-120-20-7-0  Standardinställning och samma färg
  på skuggan som objektet.