24 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Liquify - Förvränga en bild (6)

I Photoshop 6 och senare versioner finns möjligheten att "Förvränga" (Warp) en bild. Nu är det inga problem att kolla hur din kosmetiska läppförstoring kommer att se ut innan du gör det kirurgiska ingreppet.

Funktionen "Gör flytande" (Liquify) "smälter" områden i din bild och du kan använda verktyg för att tänja, vrida, utöka, krympa, flytta och spegla områden i bilden. Ett rutnät finns till hjälp för att visa dina förvrängningar jämfört med originalet.

 

Använda funktionen "Gör flytande" (Liquify)

Använd dina egna bilder elle de bilder som används i exemplen:

 

 1. Öppna bilden och gör gärna ett eller flera duplikat av Layer. Då kan du göra flera olika versioner av förvrängningen i egna Layer.
 2. Photoshop 6: Välj menyn "Bild/Gör flytande" (Image/Liquify).
  Senare versioner: Välj menyn "Filter/Gör flytande" (Filter(Liquify).


  De olika verktygen du har tillgång till:

   Skeva (Warp, W) Klicka+dra
   Snurra medsols (Twirl Clockwise, R) Håll ned musknappen, dra
   Snurra motsols (Twirl Counterclockwise, L) Håll ned musknappen, dra
   Snörp ihop (Pucker, P) Håll ned musknappen, dra
   Blås upp (Bloat, B) Håll ned musknappen, dra
   Flytta pixlar (Shift pixels, S) Dra för flyttning vänster, ALT+dra flyttar höger
   Reflektera (Reflection, M) Dra för spegling vänster, ALT+dra speglar höger
   Rekonstruera (Reconstruct, E)
   Frys (Freeze, F) Skydda ett område från redigering
   Tina (Thaw, T) Gör området redigerbart igen


 3. Välj hur stort område du vill förvränga genom att ställa in storleken (Brush size) på "Pensel" (Brush).

  Du kan även ställa in "penseltryck" (Brush Pressure)

  Har du ett lågt penselryck sker förändringarna långsammare och är lättare att kontrollera.  OBS! Valet "Tryck för känslighet" (Stylus Pressure) är bara tillgängligt om du har en tryckkänslig ritplatta kopplad till din dator.

 4. Med verktyget "Skeva" (Warp) kan du dra i det område du vill förändra:  Ångra i ett steg med snabbkommando CTRL+Z och återställa till original med knappen "Återställ" (Revert).


  TIPS! Du kan i alla dialogrutor välja att hålla ALT intryckt och klicka på knappen "Avbryt" (Cancel) som då byter namn till "Återställ" (Reset).
  Alla ändringar återställs utan att du behöver avbryta dialogrutan och börja om.  OBS! Det går inte att Zooma i dialogrutan "Gör flytande" (Liquify).

  Vill du ha en större visning av det område du vill förvränga så kan du markera det innan du väljer menyn. Då visas bara ditt markerade område.

  Prova de olika verktygen för att uppnå den effekt du vill ha!
Original
Skeva (Warp, W)
Blås upp (Bloat, B)
Snörp ihop (Pucker, P)
Snurra (Twirl)
 Reflektera (Reflection, M)
Original
Blås upp (Bloat, B)
Snörp ihop (Pucker, P)
Snörp ihop (Pucker, P)

 

 

 

Använda rutnät och frysa områden

Vill du ha bättre kontroll över förvrängningen kan du visa "Rutnäten" (Mesh):

 

Du ser bättre vilka områden du har förvrängt:


 

Genom att skydda vissa områden i en bild så riskerar du inte att förvränga dem av misstag.

Använd verktyget "Frys" (Freeze) och markera de områden som inte får förändras.

Standardinställningen gör att de skyddade områdena blir röda men du kan ändra till valfri markeringsfärg.

I exemplet nedan är "läpparna" skyddade innan storleken på "tänder" ändras.

Skydd för läppar:

Tandreglering:

 

När du använder "Frysta" och "Ofrysta" områden har du stor möjlighet att styra hur gränserna däremellan ska påverkas. Det gäller både när du använder verktyget "Rekonstruera" (Reconstruct) eller kommandot "Rekonstruktion" (Reconstruction). Läs mer nedan.

 

 

Rekonstruera områden

När du använder "Rekonstruktion" (Reconstruct) kan du välja med vilken metod de områden som är förvrängda ska återställas:

 

Alternativ för Rekonstruktion

Återställ
(Revert)
Återställer till det ursprungliga läget

Fast
(Rigid)
Behåller räta vinklar i rutnätet (Mesh) vid kanterna mellan de frysta och ofrysta områdena.

Stram
(Stiff)
Är som ett svagt magnetiskt fält. Vid kanterna på frysta och ofrysta områden. Ju längre ifrån kant på fryst område minskar förvrängningen.

Jämn
(Smooth)

Fortplantar förvrängningen i de frysta områdena till de ofrysta

Lös
(Loose)
Liknar Jämn med större enhetlighet mellan förvrängningar i ofrysta områden.

Förskjutning
(Displace)
Matchar förskjutningen vid rekonstruktionens startpunkt. Du kan använda alternativet för att flytta hela eller delar av föregående bilden.

Förvridning
(Amplitwist)
Påverkar ofrysta områden för att matcha den förskjutning, rotation och skalning som finns vid startpunkten.

Avbild
(Affine)
Påverkar ofrysta områden för matchning av lokala förvrängningar