45 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

3D-boll med Övertoning(5/5.5)

         

Skapa en "boll" av en cirkel med hjälp av verktyget "Övertoning" (Gradient fill).

 

Skapa "bollen"

 1. Skapa ett nytt Layer: 2. Välj verktyget "Ellips" (Elliptical Marquee) och rita din "boll":  TIPS! Du kan använda SHIFT för att skapa en "Cirkel" och ALT för att centrera runt startpunkten.

  Använd SHIFT+ALT för en "Cirkel" som ska centreras runt startpunkten.

  Använd MELLANSLAG samtidigt som du ritar din "Cirkel" för att flytta den.

  OBS! Släpp alltid mus-knappen före tangent-knappen.


 3. Välj färg på "bollen".

  Ange färgen som Bakgrundsfärg om du vill övertona från Förgrundsfärg till Bakgrundsfärgen:
  När du ska välja färg ska det vara samma som objektets färg, men lite ljusare.

  Använd muspekaren och flytta den utanför "Färgväljaren" (Color Picker) till din valda Bakgrundsfärg. Klicka på färgrutan för att hämta färgkartan och välj en ljusare färg som Förgrundsfärg:

  Färgerna som används i exemplet:
  R=228, G=180, B=131 och R=182, G=102, B=30
 4. Välj verktyget "Övertoning" (Gradient Fill) en "Radiell övertoning" (Radial Gradient).


  Välj "Förgrund till bakgrund" (Foreground to background):
  Skapa övertoningen från det håll du vill att ljuset ska komma.

  Här sker övertoningen från "Förgrund till bakgrund" (Foreground to Background) där den Vita färgen är Förgrundsfärg:

  Avmarkera med CTRL+D.

 5. Om du vill ha en mer framträdande effekt kan du använda verktyget " Färgspruta" (Airbrush) och Vit färg:

   
 6. Om du vill förstärka 3D-effekten med en "Skugga" (Drop Shadow) så kan du utgå ifrån formen på "bollen".

  Duplicera Layer med "bollen": 1. Fyll "bollen" med Svart färg och valet "Bevara genomskinlighet" (Preserve Tranparency) så får du en "Skugga".

  Använd verktyget "Flytta" (Move) och flytta "Skuggan" åt höger. 2. Använd menyn "Filter/Oskärpa/Gaussisk oskärpa" (Filter/Blur/Gaussian Blur). I exempet har vi valt värdet 10. För göra "skuggan" mindre framträdande kan du sänka "Opacitet" (Opacity) i Layer:

       


 3. Du kan förvränga "skuggan" med menyn "Redigera/Omforma/Förvräng" (Edit/Transform/Distort).

  Flytta " skuggan" så att den ser ut att falla under "Bollen":

Läs mer om i guiden Ljuseffekter »