50 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Rutnät i mönster (5/5.5)

 

 

Rita ut mönsterplattan

 1. Skapa ett nytt dokument som är lika stort som du vill att varje ruta ska vara.

  I exemplet nedan är det nya dokumentet 15x15 pixlar stort och har upplösningen 96 dpi: 2. Innan du ritar de linjer som ska utgöra själva rutnätet skapar du ett nytt Layer: 3. Använd verktyget "Linje" (Line tool) för att rita ditt rutnät.

  I Paletten "Alternativ" (Options) väljer vilken bredd du vill ha på din Linje.

  I exemplet nedan har i valt 1 pixels bredd.

  Se till att du inte har valt "Kantutjämning" (Anti-aliased): 4. Zooma in ditt dokument.

  I exemplet nedan har vi zoomat till 1200%
 5. Välj den färg du vill ha på rutnätet och rita ut en Linje i den högra kanten och i en Linje i den nedre kanten.

  Håll SHIFT intryckt samtidigt som du ritar Linjen så ritas den i 90 graders vinkel:

   

TIPS! När du ritar Linjer eller utför andra moment som kräver att du börjar exakt i kanten på dokumentet så underlättar det om du förstorar fönsterytan.

Dra i hörnet på fönstret så att arbetsytan syns helt:

   

 

 

 

Tillämpa mönsterplattan

Spara bilden som GIF eller PNG.

Om du tänker använda ditt rutmönster i en annan bild eller helt enkelt vill se hur rutnätet ser ut när mönstret tillämpas gör du så här:

 1. Markera hela ditt dokument med kommandot CTRL+A.

  Ange den markerade ytan som ett mönster med menyn "Redigera/Ange mönster" (Edit/Define pattern).

  Ditt mönster ligger i minnet tills du anger annat mönster eller avslutar Photoshop.

 2. Skapa ett nytt dokument att tillämpa ditt mönster i.

  Fyll ditt nya dokument med ditt mönster genom att använda menyn "Redigera/Fyll" (Edit/Fill) eller genom att använda snabbkommando SHIFT+Backsteg.


  Välj "Mönster" (Pattern) och Läget (Mode) "Normal":
  Här är exemepel på hur slutresultat se ut. Observera att det inte är denna bild du ska använda på webbsidan, utan den lilla mönsterplattan på 15x15 pixlar.