38 besökare, 1 medlem och 2 Studenter är online nu
Loopia

Photoshop

Actions - automatisera arbetet (7)

De moment du ofta utför när du jobbar i Photoshop kan du spela in och spara som ett Funktions-makro (Action). Genom att ha olika Actions för olika arbetsuppgifter effektiviserar du ditt arbete och sparar tid.

Ett ofta förekommande arbete för många är att bygga upp fotoalbum på webbsidor eller i andra presentationer. Fotoalbumet består då av små bilder som kan förstoras genom att man klickar på dem. I exemplet visas hur du gör en miniatyrbild (thumbnail) av fotografiet, kompenserar skärpeförlust med filtret "Oskarp mask" och slutligen sparar miniatyren med funktionen "Spara för webb". Hela händelseförloppet spelas in och sparas som ett Funktions-makro (Action) som du sedan kan tillämpa på dina övriga bilder.

För att bearbeta bilderna helt automatiskt utan att öppna dem kopplar du sedan ditt Funktionsmakro till en Droplet-ikon eller en Gruppering (Batch). Läs mer i guiden Batch och Droplet »

 

Paletten Funktionsmakron (Actions)

Du visar paletten funktions-makron med menyn "Fönster/Funktionsmakron" (Window/Actions). Från början finns ett antal färdiga Förinställda Funktionsmakron som du kan tillämpa för olika uppgifter och även anpassa efter dina egna behov. Du kan även hämta in andra färdiga Funktions-makron med menyn "Läs in makron" (Load actions):

Här är alla makron hämtade ur biblioteket:

Alla Funktions-makron går inte att använda på dina dokument. Förutsättningarna är ju att du har rätt typ av innehåll för just det Funktionsmakro du tänker använda men prova gärna Funktions-makrot och se vad det utför. OBS! Glöm inte att göra en kopia eller backup av ditt dokument innan!

För att du bättre ska förstå hur du kan använda och anpassa de färdiga Funktionsmakron som finns är det en fördel om du själv kan bygga dina Funktions-makron från grunden. Gå vidare i guiden så visas exempel på hur du gör!

 

Spela in ett Funktionsmakro (Action)

Funktions-makrot gör du genom att spela in de moment du vill utföra på liknande sätt som du använder en vanlig bandspelare eller video. En bra idé är att du först repeterar de moment du ska spela in så att du inte gör fel under inspelningen.

Ett ofta förekommande arbete för många är att bygga upp fotoalbum på webbsidor eller i andra presentationer. Fotoalbumet består av små bilder som kan förstoras genom att man klickar på dem. I exemplet visas hur du gör miniatyrbild (thumbnail) av fotografiet, kompenserar skärpeförlust med filtret "Oskarp mask" (Unsharp mask) och slutligen sparar miniatyren med funktionen "Spara för webb".

Gör du alla moment på vanligt sätt utför du 6-8 klickningar under en halv minuts tid. Med ditt nya Funktions-makro (Action) krävs bara två tryckningar och någon sekund. Hela händelseförloppet kan du sedan tillämpa på dina övriga bilder genom att köra igång Funktions-makrot med ett snabbkommando.

Läs mer om hur du sparar och optimerar dina miniatyrbilder i guiden Miniatyrer - Thumbnails »

 

 1. Skapa en ny Uppsättning (Mapp) att lägga dina egna Funktions-makron i:

 2. Skapa ett nytt Funktions-makro (Action):  Ange namn och vilken tangentkombination du vill kunna köra igång ditt Funktionsmakro med vid senare användning. En finess är att du även kan färg-koda Funktions-makron för att lättare kunna skilja mellan dem: 3. Nu är det dags att påbörja inspelningen!

  Klicka på knappen "Spela in" (Begin recording) och utför de åtgärder du vill spela in. Du ser att inspelningen pågår genom att den röda "inspelnings-knappen" är intryckt: 4. Välj menyn "Bild/Bildstorlek" (Image/Image size) och ange den bredd eller höjd du vill ha på miniatyrbilden:  Miniatyrbilden: 5. Kompensera för skärpeförlusten som uppstått då bilden interpoleras med Filtret Oskarp mask som du hittar under menyn "Filter/Skärpa/Oskarp mask" (Filter/Sharpen/Unsharp Mask): 6. Det sista momentet är att spara den nya miniatyrbilden. Små fotografier kan du spara i JPEG-format och små bildskärms-dumpar och illustrationer kan du spara som GIF-bilder. Du gör det med funktionen "Spara för webben" (Save for web).

  Använd snabbkommandot CTRL+ALT+SHIFT+S eller menyn "Arkiv/Spara för webben" (File/Save for web) och välj vilket filformat och kvalitet du vill ha:  Läs mer om att spara som GIF och JPEG i guiden Spara för web »


  Välj vilket filnamn och mapp miniatyren ska sparas i. Skapa en ny mapp med knappen "Ny mapp": 7. Klart!

  Avsluta inspelningen genom att klicka på "Stopp-knappen": 8. Stäng originaldokumentet utan att spara.

  OBS! Gör inte misstaget att spara över din originalbild!

 

Testa och anpassa funktions-makrot

Vissa arbetsuppgifter kräver ändrade inställningar i Funktions-makrot beroende på bilden som ska bearbetas och då kan du låta Funktions-makrot göra en paus för att ange de värden som ska gälla för varje unik bild.

I vårt exempel vill vi stoppa uppspelningen för att ange värden för bildstorlek, Oskarp Mask (Unsharp Mask) och för att ange ett unikt filnamn på miniatyren.

 1. Markera de moment du vill att uppspelningen ska stanna för att visa en dialogruta.

  I exemplet är alla tre markerade och kommer att stanna upp för att visa en dialogruta:  OBS! Du bör alltid stoppa och visa dialogruta om du sparar bilden (Exportera i exemplet ovan). Annars kommer du att få välja mellan att använda samma namn och spara över filen eller att avbryta. Om du avbryter sparas inte filen alls.

 2. Testa ditt funktions-makro genom att öppna en ny originalbild och köra igång Funktions-makrot med "Play-knappen" eller med det snabbkommando du valt (SHIFT+F12 i vårt exempel):  Ange de värden du vill ha i dialogrutorna eller bekräfta bara med ENTER om du inte vill göra några ändringar i dialogrutan. Enkelt!

 3. Om du vill ändra någon inställning i dina inspelade moment kan du ändra det utan att spela in hela makrot på nytt.

  Öppna en originalbild och markera vilket moment som ska spelas in på nytt.

  I exemplet nedan ska inställningarna i "Spara för webben" (Save for web) ändras: 4. Den färg du valde, i avsnittet tidigare, används om du visar paletten i "Knappläge":

 

TIPS! Spara funktions-makrot så att du kan använda det på olika datorer eller skicka det till vänner och kollegor så lättar du upp även deras vardag!

Filen får tillägget .ATN och du kan spara den i valfri mapp och även direkt på diskett.

För att bearbeta bilderna helt automatiskt utan att öppna dem kopplar du sedan ditt Funktions-makro till en Droplet-ikon eller en Gruppering (Batch). Läs mer i guiden Batch och Droplet »