67 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

3D-knapp (5/5.5)

         

Skapa en enkel knapp av en cirkel med hjälp av verktyget "Övertoning" (Gradient fill).

 

Skapa knappen

 1. Skapa nytt Layer: 2. Välj verktyget "Ellips" (Elliptical Marquee) och skapa en cirkel:

  TIPS! Du kan använda SHIFT för att skapa en "Cirkel" och ALT för att centrera runt startpunkten.

  Använd SHIFT+ALT för en "Cirkel" som ska centreras runt startpunkten.

  Använd MELLANSLAG samtidigt som du ritar din "Cirkel" för att flytta den.

  OBS! Släpp alltid mus-knappen före tangent-knappen.
 3. Välj färg på "knappen".

  Ange färgen som Bakgrundsfärg om du vill övertona från Förgrundsfärg till Bakgrundsfärgen:  När du ska välja färg ska det vara samma som objektets färg, men lite ljusare.

  Använd muspekaren och flytta den utanför "Färgväljaren" (Color Picker) till din valda Bakgrundsfärg. Klicka på färgrutan för att hämta färgkartan och välj en ljusare färg som Förgrundsfärg:


  Här är färgerna som används i exemplet:
  R=228, G=180, B=131 och R=182, G=102, B=30
 4. Välj verktyget "Övertoning" (Gradient Fill) en "Radiell övertoning" (Radial Gradient).

  Välj "Förgrund till bakgrund" (Foreground to background):
  Skapa övertoningen från det håll du vill att ljuset ska komma.

  Här sker övertoningen från "Förgrund till bakgrund" (Foreground to Background) där den Vita färgen är Förgrundsfärg:


 5. För att ge knappen en avfasad (Bevel) kant kan du övertona en gång till, men denna gång i motsatt riktning. Se först till att din markering är något mindre.

  Välj menyn "Markering/Omforma markering (Select/Transform selection):
  SHIFT+ALT+Dra i hörnet:
  Bekräfta med ENTER:
 6. Övertona ännu en gång, men nu i motsatt riktning:


  Avmarkera med CTRL+D:
  Vill du att "knappen" vara "upphöjd" kan du rotera den 180° med menyn "Redigera/Omforma/Rotera 180° (Edit/Transform/Rotate 180°):
 7. Ett alternativ till att rotera knappen, är att minska markeringsområdet och tona ännu en gång.


  Börja i läget innan du roterade, ångra med CTRL+Z vid behov:
  Läs in markeringsområdet på nytt genom att CTRL+Klicka på Layer-miniatyren:
  Använd menyn "Markering/Omforma markering (Select/Transform selection).

  SHIFT+ALT+Dra i hörnet:  Bekräfta med ENTER.


  Övertona från vänster, nedåt till höger:


  Avmarkera med CTRL+D :