17 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

jQuery och Javascript

 

Information om Javascript

Javascript är ett scriptspråk som är baserat på programspråket Java. Scriptet infogas i HTML-koden till skillnad från Java som är en programfil som exekveras av webbläsaren. Javascript introducerades av Netscape i deras webbläsare Navigator 2. Microsoft införde Javascriptstöd i Internet Explorer 3.3. Stödet för olika Javascript varierar i olika webbläsare. Om webbläsaren inte känner igen scriptet ignoreras det oftast men webbläsaren kan ge ett felmeddelande. Testa gärna scripten i flera olika webbläsare.

jQuery, AJAX och DOM

jQuery är ett Javascript-bibliotek med kod som underlättar Javascript-programmering och användningen av AJAX. Syftet med jQuery är att göra det enklare att använda avancerade Javascript. jQuery-biblioteket innehåller färdiga funktioner som kan nås med en eller några rader kod i ditt HTML-dokument. jQuery-biblioteket är färdigt att använda och använder DOM och AJAX för att påverka delar av dokumentet asynkront (i bakgrunden) utan att hela webbsidan behöver laddas på nytt.

Läs mer i guiden jQuery »

Exempel på Javascript

OBS! Alla exemplen på Javascript och java är sammanställda av Webdesignskolan men det är inte vi som har skrivit dem och vi ger heller ingen support på dem. I de flesta exempel framgår vilka som skall ha "credits" för att ha skapat dem. Alla effekterna är däremot fria att använda. Vissa är demoversioner som du måste köpa licens till för att få använda. I dessa fall finns hänsvisning till var du kan registrera programmen.

Popup-fönster

Datum och tid

OnMouseOver - Rollover

Menyer

Användarinfo

Lösenordsskydd

Formulär - forms

Blandat