51 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Naggade bildkanter

         

Vill du att kanterna på ditt objekt ska se ut som en "schweizerost" så kan du använda den här metoden.

Läs mer i guiden Text och effekter »

 

 1. Använd din egen bild eller bilden i exemplet:

  regn_liten.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

 2. Öppna bilden och duplicera Layeroch göm ditt "original-Layer"
 3. Markera hela bilden med snabbkommando CTRL+A.

  Minska markeringsområdet med menyn "Markering/Omforma Markering" (Select/Transform Selection).

  Håll tangenterna SHIFT+ALT intryckta när du drar i hörn-handtaget så blir förminskningen skalenlig:  Bekräfta med ENTER.

 4. Byt till paletten "Kanaler" (Channels) och spara markeringsområdet som en ny Alfa-kanal (Alpha Channel) genom att klicka på valet "Spara markering som Kanal" (Save selection as channel): 5. Klicka i din nya "Kanal-miniatyr" (Channel Miniature) så att du endast ser informationen om din "Alfa-kanal" (Alpha Channel):

 6. Avmarkera med CTRL+D.

  Välj menyn "Filter/Förvandla Pixlar/Färgraster" (Filter/Pixelate/Color Halftone).

  Du kan prova olika inställningar för storlek på rasterpunkterna i förhållande till varandra och även ändra den maximala storleken på rasterpunkterna.

  Återgå till Standard-inställning med knappen "Standard" (Defaults).

  I exemplet nedan är Standard-inställning vald:

   
 7. Byt " Kanal" (Channel) från "Alfa1" till "RGB" så ser du din bild.

  Läs in markeringsområdet genom att CTRL+Klicka på "Alfa1":

 8. Invertera markeringsområdet med snabbkommandot CTRL+SHIFT+I eller menyn "Markering/Omvänd" (Select/Inverse): 9. Radera innehållet i markeringsområdet med DELETE: 10. Avmarkera med CTRL+D.

  Fyll Bakgrunds-Layermed den färg du vill ha runt bilden.

  I exemplet nedan har Vit färg använts som Bakgrundsfärg: