54 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Text runt cirkel (7)

Skapa en cirkelrund text med Photoshops vektoriserings-verktyg och flytta centrumpunkterna för att kunna rotera dina bokstäver mer än runt sin egen axel.

OBS! Om du har Photoshop CS eller senare version kan du gå direkt till guiden Text i bana »

Läs mer om hur du arbetar med text i guiden Text »

Text och cirkel

 1. Skapa ett nytt dokument, i exempel är storleken 400x400 pixlar, med vit bakgrundsfärg.

  Aktivera funktionen"Fäst mot stödlinjer" (Snap to Guides) med menyn "Visa/fäst" (View/Snap to/Guides).
  Visa Linjaler (Rulers) med menyn "Visa/linjaler" (View/Rulers) eller snabbkommando CTRL+R: 2. Dra ut Stödlinjer med verktyget Flytta (Move). Stödlinjerna ska bilda ett skärningspunkt på din arbetsyta. och du kan dra fram dem genom att klicka på Linjalen (Ruler) och dra in mot centrum av din arbetsyta:  TIPS! Om du behöver flytta Stödlinjerna (Rulers) kan du använda verktyget Flytta (Move) . Du kan göra detta oavsett vilket verktyg du har valt om du håller CTRL intryckt.

  Radera stödlinjer genom att dra tillbaka dem till Linjalen och släppa dem, eller med menyn "Visa/Radera stödlinjer" (View/Clear guides).

 3. Välj färg och använd verktyget Ellips (Ellipse tool) och rita en cirkel. ALT+dra för att börja rita cirkeln i centrumpunkten och SHIFT för att få den cirkelrund. Du kan flytta cirkeln samtidigt som du ritar den om du håller MELLANSLAG intryckt.

  Flytta din cirkel med verktyget Flytta (Move) så att skärningspunkten i dina stödlinjer hamnar i centrum av cirkeln.

  Dra ut ytterligare en Stödlinje som ska ligga ovanför din cirkel. Denna stödlinje ska användas till Texten och avståndet mellan cirkel och Stödlinje är beroende på hur långt ifrån din cirkel som du vill att din text ska ligga: 4. Välj textfärg och använd Textverktyget (Text) för att skriva in din text:


 

Konvertera din text

Så länge texten har egenskapen Text är du hänvisad till den formatering som du kan göra med Text i Photoshop 7. Om du konverterar texten till Vektorformer (Shapes) så blir varje bokstav ett eget objekt som du kan flytta och redigera som banor. Det kan vara en bra idé att göra en kopia av Text-Layer innan du konverterar texten till kurvor.

 1. Se till att ditt Text-Layer är markerat och välj menyn "Lager/text/konvertera till form" (Layer/Type/Convert to Shape): 2. Din Text är nu konverterad till en Vektorform (Shape). Använd verktyget "Bana" (Path tool) och klicka på den första bokstaven. Dra bokstaven upp till din översta Stödlinje och centrera den mitt i översta centrumpunkten: 3. Se till att bokstaven fortfarande är markerad, högerklicka och välj "Omforma bana fritt" (Free transform path). Snabbkommandot är CTRL+T.

  Din bokstav får nu handtag och en centreringspunkt: 4. Centreringspunkten är den punkt som bokstaven roterar runt. Denna punkt kommer vi nu att flytta för att kunna rotera Texten utanför cirkeln.

  Ta tag i centreringspunkten och dra ner den i din cirkels mittpunkt:
 

 

Rotera och placera texten

 1. Nu kan du rotera din bokstav. Du har nu förlängt axeln som bokstaven roterar runt och din bokstav kommer att rotera runt cirkelns centrum. Dra bokstaven motsols, det har ingen betydelse var du släpper den, när Texten är klar kommer vi att justera den runt cirkeln.

  När du placerat första bokstaven trycker du på ENTER för att bekräfta: 2. Upprepa samma moment med varje bokstav. Var noga när du släpper dina bokstäver så att du får jämna mellanrum mellan varje bokstav och ord. När alla bokstäver är på plats kan det se ut så här: 3. Nu är det dags att justera och rotera hela Texten. Använd verktyget "Bana" (Path tool) och markera hela din Text: 4. Upprepa detta med varje bokstav.

  Högerklicka och Omforma bana fritt (Transform Path):
  Flytta centreringspunkten till centrum av cirkeln: 5. Du kan rotera hela din Text och placera den där du vill ha den runt din cirkel.

  När du är klar tar du bort Stödlinjerna med menyn "Visa/Radera stödlinjer" (View/Clear guides): 6. Cirkeln som du använt som mall för din Text kan du göra till ett klot eller julgrans-kula: