72 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Innerskugga 2 (Inner shadow) (5/5.5)Den här guiden visar hur du skapar en "Innerskugga" (Inner Shadow) med Photoshops "Effekter" (Effects) och Layer-stilar (Layer Styles).

Läs hur du skapar skuggan "manuellt" i guiden Innerskugga 1 »

OBS! I senare versioner än Photoshop 6 kallas funktionen för "Layer-stil" (Layer Style).

 

Innerskugga med "Effekter" (Effects)

 1. Skriv in en text med verktyget "Text" (Type).

  I exemplet används teckensnittet "Arial Black" i 50 pixlars storlek: 2. En snabb metod att skapa en skugga är att använda Photoshops egna kombinationer av "Filter".

  Högerklicka på Layer-miniatyren och väljer "Effekter" (Effects) eller använd menyn "Lager/Effekter" (Layer/Effects).

  Inativera "Skugga" (Drop Shadow):
 3. Välj "Inner Skugga" (Inner Shadow) i menyn:  Här är en översikt över alternativen:


  Läge (Mode): Anger hur skuggan påverkar underliggande Layer.

  Opacitet (Opacity): Anger hur mycket underliggande Layer skall synas.

  Vinkel (Angle): Anger vilken håll ljuset som faller ifrån.

  Använd Global Vinkel (Use Global Angle): Ger alla objekt samma ljusvinkel.

  Avstånd (Distance): Anger avstånd mellan "skuggan" och objektet.

  Oskärpa (Blur): Anger "mjuk" skuggan är.

  Intensitet (Intensity): Styrkan på "skuggan".

 4. "Skuggan" gör sig bra om du har en mörk färg på den "utstansade" ytan.

  I exemplet nedan är Färgerna inverterade. Bakgrunden har en mörk färg och Texten har en ljus färg.

  Värdena på "effekten" (effect) är ändrade: Avståndet (Distance) till 4 pixlar och oskärpan (Blur) till 4 pixlar:
  Här är några exempel på hur du kan styra utseendet på din "skugga" med olika färger och mönster. Värden är beroende på objektets tjocklek, storlek och färg:


  Multiply-50-120-4-4-0


  Multiply-60-120-4-4-0


  Multiply-50-120-4-4-0