46 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Miniatyrer - Thumbnails (7)

När du vill använda många bilder på dina webbsidor är det praktiskt att ha ett bildgalleri som visar klickbara miniatyrer (Thumbnails) av bilderna. När du minskar originalbilden sker alltid en försämring av kvaliteten (interpolering). Genom att använda Filtret "Oskarp Mask" (Unsharp Mask) kan du kompensera en del av försämringen.

Om du gör miniatyrer av många bilder kan du använda Actions som gör de upprepade momenten automatiskt åt dig, läs mer i guiden Actions- Funktionsmakron » , eller gå steget längre och bearbeta många bilder helt automatiskt med Batch och Droplets läs mer i guiden Batch och Droplet »

Photoshop har dessutom en funktion som gör ett webfotoalbum där miniatyrerna och webbsidorna skapas automatiskt, läs mer i guiden Webfotoalbum »

 

Ändra bildstorleken

Att ändra storleken på en bild är enkelt. Det svåra kan istället vara att inte "tappa bort" originalbilden genom att spara över filen med samma namn och att välja lämplig metod för Interpoleringen.

 1. Innan du ändrar bildens storlek kan det vara en bra idé att arbeta med en kopia av bilden. Duplicera din bild med menyn "Bild/Duplicera" (Image/Duplicate). Tillägget till bildnamnet blir "kopiera" för att duplikatet inte ska kunna sparas med samma namn som originalet av misstag.

  I exemplet är namnet ändrat: 2. Bildens storlek ändrar du med menyn "Bild/Bildstorlek" (Image/Image Size). Standardinställningen gör att du kan ändra Bredd eller Höjd utan att proportionerna ändras. Detta är viktigt för att bilden inte ska bli förvrängd i bredd- eller höjdled: 3. Du behöver bara bestämma dig för vilken bredd eller vilken höjd din bild ska ha. Genom att värdet för Bredd ändras påverkas även Höjd samt Bredd och Höjd i centimeter.

  Metoden för att "Ändra bildupplösning" är förvald till Bi-kubisk vilket i de flesta fall ger bäst resultat:

 

Bilden före och efter förminskningen:

Vid förminskning av en bild som är uppbyggd av pixlar så blir ju antalet pixlar färre. De flesta bildbehandlings-program har funktioner som tar bort pixlar med olika metoder. Resultatet kan variera beroende på typ av bild och hur mycket du förstorar eller förminskar bilden. Bildbehandlings-programmet kan ju aldrig riktigt veta vilka pixlar som ska tas bort och resultatet kan variera.

Metoden att ta bort pixlar kallas för Interpolering och Photoshop använder 3 olika metoder:

 

 

Exempel på förminskade bilder: Foto Foto med text Bildskärmsdump

Bikubisk (Bicubic) långsammaste men mest exakta metoden som ger de mjukaste färgövergångarna.

Bilinjär (Bilinear) ger en medelkvalitet på interpoleringen.
Närmaste granne (Nearest Neighbor) för snabbast men minst exakt resultat. Metoden kan resultera i "taggighet".

 

 

Använd filtret "Oskarp Mask" (Unsharp Mask)

I alla bilder som storleksändras påverkas kvaliteten. Om storleksförändringen är liten är kvalitetsförsämringen ofta inte synlig för ögat men om du som i detta fall minskar en stor bild till en miniatyrbild får den ofta ett "suddigt" intryck. En regel många använder säger att en bild kan minskas eller förstoras upp till 20% av sin originalstorlek utan att förändringen i pixlarna är märkbar.

När du gör miniatyrer (thumbnails) av större bilder kan du kompensera den uteblivna skärpan med Filtret "Oskarp Mask" (Unsharp Mask) som används för att öka kantskärpan på bilder.

 1. Välj Filtret med menyn "Filter/Skärpa/Oskarp mask" (Filter/Sharpen/Unsharp Mask):  Filtret identifierar de pixlar som avviker från omgivande pixlar med det tröskelvärde du själv anger. Med standardvärdet O ökar du skärpan i alla pixlar som finns i bilden. Ökar du tröskelvärdet ändras bara de pixlar där skillnaden är stor i nyans och bibehåller större ytor som tex hud och himmel. Storleken på området som jämförs bestämmer du genom att ange ett värde för Radie. Värdet för Mängd ger mest synbar förändring men om bilden ska tryckas blir effekten då mindre än vid visning på skärm. (Mängd 100-200% rekommenderas för trycksaker men prova dig gärna fram).

  I exemplen är miniatyrerna först gjorda med standardinställningen för Interpolering som är Bikubisk (Bicubic) vilket ger det bästa resultatet för de flesta typer av bilder. Skärpan är ändrad med de inställningar som anges vid exempelbilderna där bara värdet för Mängd är ändrad:

  Original Mängd: 100
  Radie: 1
  Tröskelvärde: 0
  Mängd: 200
  Radie: 1
  Tröskelvärde: 0

 

 

Minska bildstorleken med verktyget "Beskära" (Crop)

Om du vill ha exakt samma storlek på alla miniatyrer eller om du vill framhäva delar av en bild i miniatyren för att dra intresset till bilden kan du använda verktyget "Beskära" (Crop) för att minska bilden.

 1. Välj verktyget och ange den bredd och höjd du vill ha i paletten Alternativ (Options). Visas med menyn "Fönster/Alternativ" (Window/Options) om du inte ser paletten: 2. Markera den yta du vill ha med i miniatyren:  Resultatet blir en miniatyr med måtten 100x70 pixlar:  ...till skillnad från "vanlig" miniatyr som visar hela bilden:

Om du gör miniatyrer av många bilder kan du använda Actions som gör de upprepade momenten automatiskt åt dig, läs mer i guiden Actions- Funktionsmakron » , eller gå steget längre och bearbeta många bilder helt automatiskt med Batch och Droplets läs mer i guiden "Batch och Droplet" »