68 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Menyknappar med effekter (5/5.5)

OBS! Denna guide är en fortsättning på guiden Menyknappar »

 

 

Tillämpa en "Effekt" (Effect)

 1. Skapa meny-knapparna nedan guiden Menyknappar » eller spara filerna nedan:

  menyknappar.psd  

  menyknappar.zip  


 2. I exemplet börjar vi med Layer som innehåller meny-knappen till meny-texten "Webdesignskolan".

  Högerklicka på Layer-namnet och välj menyn "Effekter" (Effects).  OBS! I senare versioner av Photoshop kallas detta för Layer-stilar (Layer Style).


  Skugga (Drop Shadow)

  Läs mer om de olika inställningarna i guiden Skugga 2 »


  Ytterglöd (Outer Glow)

  Läs mer om de olika inställningarna i guiden Glöd - Gläns 2 »


  Yttre Avfasning (Outer Bevel)


  Läs mer om de olika inställningarna i guiden Yttre Avfasning »

   
  Yttre Avfasning Nedåt (Outer Bevel down)

  Läs mer om de olika inställningarna i guiden Yttre Avfasning »


  Inre Avfasning (Inner Bevel)

  Läs mer om de olika inställningarna i guiden Inre Avfasning 2 »


  Inre Avfasning Nedåt (Inner Bevel Down)

  Läs mer om de olika inställningarna i guiden Inre Avfasning 2 »


  Relief (Emboss)


  Konkav Relief (Pillow Emboss) 

 

Använda "Ljuseffekter" (Lighting Effects)

För att få ett lite mer realistisk ljus på meny-Knappen kan du använda Filtret "Ljuseffekter" (Lighting Effects).

Markera en av meny-knapparna genom att CTRL+klicka på Layer-miniatyren:

Välj menyn "Filter/Återgivning/Ljuseffekter" (Filter/Render/Lighting Effects).

Här är exemplet med "Yttre Avfasning" (Outer Bevel) till vänster och förstärkt med "Ljuseffekter" (Lighting Effects)till höger:

     

Läs mer i guiden Ljuseffekter »