11 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

webdesign och HTML

Meta är ett prefix och inte ett ord i egentlig bemärkelse och kan betyda "bakom" eller "gömd". Meta är delen av något som inte är synligt men påverkar egenskaperna. I en dokument används META-märken inom <HEAD> för att ange information om sidan. Det kan vara info om sökord, innehåll, författare, copyright och teckenuppsättning. META kan också användas för att ge information till webbservern om uppdateringsintervall mm. Du kan använda i två sorters Meta-information:

  • <META HTTP-EQUIV="..."> som anger att informationen ska skickas som en "header" vilket är den information som läses av webbläsaren före HTML-koden. Innehållet i en "header" visas inte i webbläsaren utan är dold information mellan webbservern och webbläsaren.
  • <META NAME="..."> som kan användas för att ge information om sidans innehåll. Ofta används detta till att beskriva sidinnehållet för söktjänsterna.

Ge information till sökmotorerna

De flesta söktjänster som Google, Altavista, Yahoo mm använder META för att samla information om innehållet och nyckelorden på webbsidan. Genom att ange så många relevanta sökbegrepp som möjligt kan du göra så att din webbplats hittas lättare. Förr var detta ett sätt att öka sidans ranking i söktjänsterna men idag indexerar flera söktjänster istället sidans egentliga innehåll och kan helt enkelt ignorera de angivna sökorden (keywords) som du själv angivit. Anledningen till det är att många missbrukat sökorden och använt ord som inte funnits i sidans innehåll för att locka besökare. En tvivelaktig metod då de eventuella besökare du får förmodligen lämnar din webbplats så snart de inser att de blivit lurade... Flera söktjänster anser att ett stort antal sökord snarare är ett försök att lura sökroboten och kan då helt utesluta din webbplats. Exakt hur de olika söktjänsternas sökrobotar indexerar din webbplats är svårt att veta då de använder olika metoder och dessutom ändrar spelreglerna. Förut kunde du få en innehållslös webbplats högt upp bland träffarna med hjälp av smart sökordspositionering men idag har söktjänsterna genomskådat detta. Idag gäller det i första hand att ha en webbplats med ett intressant innehåll och som många dessutom länkar till vilket ju visar att den är populär. Söktjänsterna går också igenom många webbplatser manuellt för godkännande innan de lägger till en webbplats.

Citat från Eniro.se (som använder Googles sökmotor):

"Googles index som är ett av de största i världen. Trots det kommer inte alla sidor som finns på Internet med. De flesta av sidorna som inte kommer med hamnar långt ner i hierarkin på de stora webbplatserna. Det finns regler som säger att man inte får anropa samma webbserver mer än en gång per minut. Det begränsar oss i indexeringen av webbplatser som har miljontals sidor, t.ex. gratis webbhotell. Vi gör vårt bästa för att ta med så många sidor som möjligt och lösa dessa problem. Men det finns aldrig någon garanti för att en sida blir registrerad."

Använd Keywords och Description med måtta och använd bara sökord och beskrivning som har anknytning till innehållet i din webbplats. Om du använder "oseriösa" sökord kan du bli "utkastad" från söktjänsten. Begränsa antalet sökord, använd bara sökord och beskrivning som du verkligen anser beskriver din webbplats. Här är exempel på hur du kan ange sökord som sökmotorerna ska indexera i första hand och en beskrivning om webbplatsen som kommer att synas i sökresultatet när någon hittar din webbplats:

<HEAD>
<meta name="keywords" content="webdesign, webbdesign, webdesignskolan, html, htmlkurs, grafik, webgrafik, photoshop, illustrator">
<meta name="description" content="Webdesignskolan är din resurs när du gör hemsidor. Här hittar du all information du behöver för att skapa webbplatser!">
</HEAD>

Du kan underlätta för söktjänsterna att hitta dina webbsidor genom att gå direkt till respektive söktjänst och registrera din sida manuellt!

 

Copyright och författare

Meta-informationen kan du också använda för att tala om vem som gjort sidan och övrig copyrightinformation. Egentligen behöver du inte ange detta då du ändå har copyright på det som du själv skapar men som författare vill du kanske ändå ha lite credit...

<HEAD>
<meta name="author" content="Tony Michaelsson">
<meta name="copyright" content="
Webdesignskolan 2012">
</HEAD>

Många HTML-editorer använder Meta-informationen för att tala om att koden är genererad i programmet och du kan själv ange detta om du vill.

<HEAD>
<META NAME="generator" content="WDS CMS">
</HEAD>

 

Skicka besökaren till annan sida

Om du har en "välkomstsida" innan man kommer in till din webbplats kan du som ett komplement till att låta besökaren klicka sig vidare istället använda ett tidsinställt sidbyte. Tiden anges i sekunder. Passar även utmärkt när du bytt webadress och vill slussa alla besökare till den nya adressen. TIPS! Du kan ange tiden till: 0 sekunder så märker inte besökaren att han/hon slussas vidare.

<HEAD>
<meta http-equiv="refresh" content="20; URL=nysida.php">
</HEAD>

 

Ladda om sidan

De metoder som beskrivs nedan används av vissa webbläsare som tex Netscape för att inte hämta den information som eventuellt finns i "cache" (information som lagras lokalt för snabbare surfning) och istället hämtar all information på nytt. OBS! Tveksamt om detta fungerar i Internet Explorer. Du kan även använda samma META som ovan för att ladda om och uppdatera all information på sidan automatiskt. Användbart om informationen på din webbsida alltid skall vara aktuell, tex börskurser, inloggning mm:

<HEAD>
<meta http-equiv="refresh" content="60">
</HEAD>

En annan metod är att ange exakt vilket datum informationen är inaktuell. Anledningen kan vara att få söktjänsten att indexera om eller ta bort sidan (även om det är tveksamt om det verkligen fungerar idag):

<HEAD>
<meta http-equiv="expires" content="Fri, 15 Oct 2012 05:30:00 GMT">
</HEAD>

Om du vill att webbläsaren ska hämta sidan på nytt varje gång den anropas och ignorera cache-minnet kan du använda "Pragma":

<HEAD>
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
</HEAD>

 

Teckenuppsättning

Du kan ange vilken teckenuppsättning din webbsida ska anpassas för. Om din sida ska läsas av västerländska länder, tex USA och VästEuropa. Dina sidor tolkas då inte inte korrekt av tex japanska webbläsare... Följande teckenuppsättning gäller för "Western(Latin1)":

<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</HEAD>

 

Gömma sidor för söktjänster

Om du inte vill att de olika söktjänsterna bara ska registrera vissa av dina webbsidor kan du också använda META för att ange vilka sidor du vill ha anonyma. Det kan tex vara undersidor i ett Frameset när du vill att besökare ska komma in "rätt väg" via startsidan. Ange "Noindex" på varje sida som inte skall vara indexerad hos söktjänsterna:

<HEAD>
<meta name="robots" content="noindex">
</HEAD>

Har du en sida som du vill ha med hos söktjänsterna men inte vill att undersidorna som länkarna går till skall indexeras kan du använda "Nofollow":

<HEAD>
<meta name="robots" content="nofollow">
</HEAD>

...om du varken vill att den aktuella sidan eller de sidor den länkar till ska vara med:

<HEAD>
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
</HEAD>

Ett komplement till att använda META för att dölja webbsidor för sökmotorer är att skapa en textfil i tex Anteckningar (Notepad) med namnet:

robots.txt

Dokumentet "robots.txt" placeras direkt i huvudmappen för din webbplats och inte i någon undermapp. Om din adress är tex www.dindomän.se/företag så döljer du allt innehåll i undermappen projekt så här:

User-agent: *
Disallow:
/företag/projekt/

Om du vill dölja sidan "personalfest.php" i mappen "projekt":

User agent: *
Disallow: /företag/projekt/personalfest.php