47 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Rainbow - Regnbåge (7)

Finns det en kruka guld där regnbågen slutar? Kanske inte...

Regnbågen är inte en båge utan det är egentligen en cirkel. Om du befinner dig på hög höjd, tex i ett flygplan kan du ha möjlighet att se hela cirkeln, men inte från marknivå. Centrumet av cirkeln ligger i linje med solen och dina egna ögon. Om du står på marken så hamnar cirkelns centrum under marknivån och du upplever fenomenet som en båge istället för en cirkel. En regnbåge är ett optiskt fenomen som uppstår då ljuset bryts och reflekteras inuti vattendroppar och regnbågseffekten kräver alltså både solsken och regn. Regnbågen skapas när vitt ljus delas upp i olika färger när det speglas på baksidan av en vattendroppe. För att se regnbågen måste du dessutom ha solen i ryggen.

Det är alltså flera faktorer som ska vara uppfyllda för att få en bra bild på motivet med en regnbåge i bakgrunden... men du kan fixa din regnbåge i efterhand! I det här exemplet använder du verktyget "Övertoning" (Gradient).

 

Bygg regnbågen som övertoning

Den Övertoning (Gradient) som du skapar kan du spara. Din regnbåge kan ju vara bra att ha till andra bilder.

Hämta gärna bilder i vårt Bildgalleri »

 1. Välj verktyget "Övertoning" (Gradient) och klicka på Pil-menyn i paletten "Alternativ" (Options) för att visa de färdiga övertoningarna.

  I exemplet har vi valt "Svart och vitt" som den övertoning vi utgår ifrån:  Klicka på den valda toningen för att komma till dialogrutan "Övertonings-redigerare": 2. Dialogrutan ser ut som exemplet nedan om du valt "Svart och vitt". Om du har andra färgval kan du ändra eller ta bort dem genom att ta tag i färgstegs-reglaget, dra det nedåt och släppa det.  Lägg till de färger du vill ha i Regnbågs-övertoningen. I exemplet använder vi följande 6 färger (RGB-värden inom parentes):

  Lila (R=220, G=0, B= 220)
  Mörkblå (R=0, G=0, B=130)
  Ljusblå (R=0, G=230, B=255)
  Grön (R=0, G=180, B=60)
  Gul (R=255, G=255, B= 0)
  Röd (R=255, G=0, B=0)

  Du behöver inte använda exakt samma nyanser och inte heller använda alla färgerna för att få en bra Regnbågs-övertoning men "grund-nyanserna" blått, grönt, gult och rött bör ingå.

  Klicka under färglisten för att lägga till ett nytt färgstegsreglage:  ...och dubbelklicka för att ange färgvärde:  ...ange färgvärdet med siffror eller klicka i färgväljaren för att välja din egen nyans:  Fortsätt som ovan tills du har placerat ut alla de färger du vill ha: 3. Radera de färgstegs-reglage som fanns tidigare genom att dra dem nedåt och släppa dem.

  Flytta de opacitet-steg som finns ovanför färglisten så att de är strax bredvid färgerna du valt.

  Om opacitet-stegen är Svart har de 100% opacitet vilket innebär att färgen syns hela vägen.

  Radera överflödiga färgstegs-reglage och flytta opacitet-stegen:  ...Regnbågens färger från lila till rött: 4. Placera ut ytterligare 2 opacitet-steg, före och efter de tidigare, genom att klicka ovanför färglisten.

  Dessa ska ha värdet 0 % opacitet för att färgerna ska tona ut i transparens: 5. Spara din Regnbågs-övertoning som en förvald Övertoning genom att ge den ett namn och klicka på knappen "Nytt":  Lämna dialogrutan genom att bekräfta med OK. Din Regnbågs-övertoning är klar att användas!

EXTRA: Om du återställer Photoshops grundinställningar försvinner dina egna Övertoningar och ersätts med standard-biblioteket igen. För att kunna hämta din Regnbågs-övertoning igen måste du spara den som ett eget Bibliotek:

 

 

Använd din Regnbågs-övertoning på en bild

 1. Skapa ett nytt Layer ovanför den bild som ska ha Regnbågs-övertoningen: 2. Se till att du har valt verktyget "Radiell Övertoning" (Radial Gradient) och den Regnbågs-övertoning du gjort. Välj en radiell övertoning för att få den rätta bågformen.

  Klicka+dra för att skapa Övertoningen. Du kan behöva upprepa detta några gånger innan du blir nöjd. Du kan även dra utanför dokumentets yta vid behov: 3. Exempel på en Regnbågs-övertoning. Nu återstår bara att justera opacitet och eventuellt läget på Layer för ett bättre resultat. OBS! Du kan behöva frigöra byggnader och andra delar i din bild, och lägga dem i egna Layer, för ett realistiskt slutresultat:

  Tips 1
  Om Regnbågs-övertoningen blir för bred kan du åtgärda detta genom att dra färgstegs-reglagen närmare varandra innan du tonar:  Tips 2

  Om du övertonar ut Regnbågs-övertoningen åt andra hållet blir färgspektrat omvänt. Vill du ändå ha samma ordning kan du invertera övertoningen: 4. Om du vill ha en mer utdragen Regnbågs-övertoning kan du använda menyn "Redigera/Omforma/Skeva" (Edit/Transform/Skew) för att förändra formen: 5. Om gränserna mellan de olika fälten i Regnbågs-övertoningen är för skarpa kan du blanda dem med ett oskärpefilter som tex "Filter/Oskärpa/Gaussisk oskärpa" (Filter/Blur/Gaussian blur): 6. Ändra blandningsläge och opacitet för Layer med Regnbågs-övertoningen.

  I exemplet nedan används blandningsläget "Multiplicera" (Multiply) men du kan få bättre resultat med andra lägen beroende på vilket bakgrundsbild du använder:

Klart! Den nedre kanten på Regnbågs-övertoningen har raderats ovanför byggnaderna. Det är där krukan med guld finns...