43 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Matcha färger (CS)

I Photoshop CS och senare versioner, kan du matcha färgerna i flera bilder så att de övergripande färgerna stämmer överens. Det här underlättar justeringen av hudtoner när du gör bildcollage. Matchningen behöver inte vara mellan olika bilder utan kan också gälla olika Layer i samma bild.

 

Gör ditt eget bildcollage

Använd dina egna bilder eller spara ner bilder som används i exemplet:

 

 1. Dra Layer med "mannen med kikare" till bilden med fotograferna: 2. Placera ut "mannen med kikare" med Flyttverktyget (Move):

  TIPS! Du kan Duplicera ett Layer mellan två bilder medLayer-menyn (Pilen i höger hörn på Layer-paletten).

  Välj målet, ett öppet dokument, eller skapa ett helt nytt dokument:

 

 

Matcha färger mellan Layer

I exemplet ska färgerna matchas mellan två Layer inom samma bild men du kan också matcha färgerna mellan två öppna bilder.

 1. Duplicera Layer med "mannen med kikare" och arbeta i Layer-kopian (göm originalLayer): 2. Välj menyn "Bild/Justeringar/Matcha färg" (Image/Adjustments/Match Color). Se till att du har förhandsvisning vald. Börja med att välja vilket dokument som ska vara bildkälla, den bild du jobbar med.

  Nästa steg är att välja vilket Layer som ska vara källan för färgmatchningen. Bakgrundslagret med fotograferna har bra färgtoner så där hämtas färginformationen.

  Använd reglagen för Luminans (Luminance), Färgintensitet (Color Intensity) och Tona (Fade) till du är nöjd med resultatet.

  Luminans (Luminance)
  Ökar eller minskar ljusstyrkan utan att påverka färgerna

  Färgintensitet (Color Intensity)
  Ökar eller minskar färgmättnaden i mål-Layer

  Tona (Fade)
  Styr hur mycket justering som ska tillämpas

  Exemplet nedan är resultatet med de värden som använts i dialogrutan ovan:

 

TIPS! Om du vill kontrollera olika områden i de olika bilderna vid färgmatchningen så kan du markera det område som ska påverkas i målbilden.

Du kan också begränsa färgtonerna i källbilden genom att markera vilket område som ska vara prov för färgmatchningen. I dialogrutan "Matcha Färg" (Match Color) styr du justeringen med valet "Ignorera markering när justering används" (Ignore Selection when Applying Adjustment) om du vill använda justeringen på hela mållagret. Alternativet innebär att markeringen i mållagret ignoreras justeringen används på hela mål-Layer.

"Använd valet i källan till att beräkna färger" (Use Selection in Source to Calculate Colors) om du har gjort en markering i källbilden och vill använda färgen i markeringen för att beräkna justeringen.

"Använd valet i målet till att beräkna justering" (Use Selection in Target to Calculate Colors) om det markerade områdets färger i mål-Layerska användas för att beräkna justeringen.

I exemplet nedan är ett område i mål-Layermarkerat och hämtar färginformation från hela käll-Layer (omarkerat):

 

 

EXTRA: Oskärpa på förgrundsbild eller i bakgrunden

Tillämpa "oskärpa" (Blur) för att få ett ännu mer naturligt resultat eller lyfta fram förgrundsmotivet.

Gaussisk oskärpa (Gaussian blur) på "mannen med kikare":

Linsoskärpa (Lens blur) på fotograferna i bakgrunden: