245 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Filmremsa

En filmremsa med dina favoritbilder gör du snabbt om du har din egen mall som du kan återanvända. Det finns många olika metoder att göra filmremsan men vi har valt att visa hur du gör den med mönster (Pattern) , stödlinjer (Guides) och beskärning (Crop) med fasta mått.

 

Skapa mönstret till filmremsan

Måtten och utseendet på filmremsan i exemplet hämtas från ett vanligt färgfilmsnegativ och måtten anges därför i millimeter istället för pixlar. Du kan förstora eller förminska filmremsan innan du lägger till dina fotografier (se nedan).

 1. Skapa ett nytt dokument med måtten 5x35 mm och den upplösning du vill ha.

  I exemplet används upplösningen 96 dpi då filmremsan ska användas på en webbsida:  Läs mer om upplösning i guiden Vektor - Bitmapp, Upplösning »


  Arbetsytan som mönstret ska byggas på: 2. Skapa ett nytt Layeroch fyll detta med Svart färg: 3. Placera ut en vågrät stödlinje i position 5 mm med menyn "Visa/Ny Stödlinje" (View/New guide):  Stödlinje 5 mm: 4. Infoga ytterligare en vågrät stödlinje i position 30 mm och en lodrät stödlinje i position 1,5 mm:  OBS! Använd kommatecken och inte punkt:  Alla stödlinjer utplacerade: 5. De utstansade rektangulära hålen i filmremsan gör du med markeringsverktyget (Select) där du kan ange exakt mått på markeringsområdet i paletten Alternativ:
  Klicka ut ett markeringsområde vid den övre stödlinjen:  Radera innehållet i markeringen genom att trycka DELETE.

  Gör en till markering nedanför den nedre stödlinjen och radera innehållet med DELETE.

  Avmarkera med CTRL+D.

  Nu har du två utstansade hål: 6. Innan du skapar mönstret är det viktigt att du döljer Bakgrunds-Layer(så att du senare kan använda din filmremsa på andra bakgrunder än Vita): 7. Använd menyn "Redigera/Ange mönster" (Edit/Define pattern) och namnge ditt mönster:  Klart! Mönstret är klart att användas.

 

Tips! Om du ändrat egenskaperna för något av verktygen gäller de inställningarna även nästa gång du använder verktygen vilket kan vara ett problem.

Återställ verktyget genom att högerklicka på valfritt verktyg i paletten Alternativ:

 

 

 

Använd mönstret

I exemplet nedan används samma upplösning som i mönstret ovan vilket ju är en förutsättning för att mönstret ska bilda en filmremsa. Vill du ha en annan storlek eller upplösning på filmremsan ändrar du senare enligt nedan.

 1. Skapa ett nytt dokument med måtten 150x35 mm och upplösningen 96 dpi: 2. Skapa ett nytt Layer till mönstret: 3. Fyll Layer med ditt mönster.

  Använd menyn "Redigera/Fyll" (Edit/Fill) eller snabbkommando SHIFT+Backsteg:  Välj ditt eget mönster i mönsterbiblioteket:  Filmremsan är klar att användas!

  Spara den utan fotografier så kan du använda den som mall när du snabbt behöver en filmremsa:

 

 

Ändra upplösning eller bildstorlek på filmremsan

Om du tänker använda filmremsan för högupplösta fotografier i utskrift eller trycksaker kan du ändra bildens storlek och upplösning. Det fungerar bra att ändra bildstorleken utan kvalitetsförlust då ingen kantutjämning behövs eftersom endast vågräta och lodräta former använts.

OBS! Välj interpoleringsmetoden "Närmaste granne" (Nearest neighbor) för att undvika ett "suddigt" resultat.

I exemplet nedan är upplösningen ökad från 96 dpi till 300 dpi:

 

Ändrad upplösning
"Närmaste granne" (Nearest neighbor):
Ändrad upplösning
"Bikubisk" (Bicubic):

Läs mer om de olika interpolerings-metoderna i guiden Vektor - Bitmapp, Upplösning »

 

 

Placera ut fotografierna på filmremsan

Om de fotografier du tänker använda på filmremsan har olika storlek och upplösning är en bra idé att använda Beskärningsverktyget (Crop). Du kan då ändra både storleken och upplösningen samtidigt som du beskär bilderna.

 1. Välj verktyget "Beskärning" (Crop) och ange i paletten Alternativ bredd 35 mm och höjd 23 mm. Upplösningen anger du till samma som du valt för din filmremsa ovan (i exemplet 96 dpi): 2. Öppna de fotografier du tänker använda och markera dem med verktyget Beskärning (Crop). Bredd och höjd är nu proportionellt låsta och blir alltid 35x23 mm. Tryck ENTER när du är nöjd med markeringen:

  Bilden innan beskärning:  Bilden beskuren till förinställd storlek: 3. Dags att flytta fotografiet till filmremsan. Dra Layermed fotografiet till din filmremsa:  Upprepa samma moment med de övriga bilderna.

  Justera bildernas placering med Flyttverktyget (Move) och använd gärna Pil-tangenterna för exakt positionering (SHIFT+Pil = 10 steg).

 

Grunden till filmremsan är klar och du kan ändra utseendet efter dina egna behov!

Tonad transparent filmremsa:

...med negativa bilder:

 

 

 

EXTRA: Ge filmremsan perspektiv och djup

Här visas ett översiktligt exempel på hur du kan gå tillväga för att ge din filmremsa perspektiv och djup. De exakta inställningarna varierar beroende på storlek och upplösning på din egen filmremsa och framförallt din egen uppfattning om vad som är ett "verklighets-nära utseende". Vi väljer därför att visa översiktligt hur exemplet högst upp i denna guide är gjord.

 1. Lägg samman alla Layer utom Bakgrunds-Layer:

 2. Skapa ett nytt dokument som är tillräckligt stort för att få plats med skugga och förvrängning av filmremsan.

  Dra sammanslagna Layer till ditt nya dokument: 3. Lägg till en Skugga med Layer-stilar (Layer style): 4. Separera skuggan från filmremsan genom att göra ett eget Layer med endast skuggan. Högerklicka på symbolen för Layer-stil (Layer Style) och välj "Skapa Layer" (Create Layer):  Skuggan i ett eget Layer:  Länka samman Layer med filmremsan och skuggan: 5. Rotera filmremsan med menyn "Redigera/Omforma/Rotera" (Edit/Transform/Rotate): 6. Förvräng filmremsan med menyn "Redigera/Omforma/Förvrängning" (Edit/Transform/Distort): 7. Använd menyn "Filter/Gör flytande" (Filter/Liquify) och förskjut delar av filmremsan med verktyget "Tänj" (Warp):  Läs mer om de olika verktygen i guiden Förvränga en bild »

 8. Byt till Layer med skuggan och förskjut den enligt ovan men åt motsatt håll: